Sara Norberg

Sara creates jewelry and other things with resin. She does this in her spare time to unleash her creativity and use her imagination to create something.

****************
Sara skapar smycken och lite annat med resin. Hon gör detta på sin fritid för att få utlopp för sin kreativitet och använda fantasin till att skapa något.