Seraphine

Seraphine is known as a very charismatic dancer. Her empathy, radiance and graceful style is magical to behold. She is fascinated by the body’s movement ability and has full control in different styles. Dancing has been closest to her heart and the Indian dances are her specialty. Tribal Fusion, with its strong flow and varying combinations of movement, gives her an outlet for her expressions. During this performance she will explore her relationship to dance and shibari. A new bound story is brought to life in between the ropes.
_______________
Seraphine är känd som en mycket karismatisk dansare. Hennes empati, utstrålning och graciösa stil är magiskt att se på scenen. Hon är fascinerad av kroppens rörelseförmåga och har full kontroll i olika stilar. Dans har varit närmast hennes hjärta och de indiska danserna är hennes specialitet. Tribal Fusion med sitt starka flöde och varierande kombinationer ger henne ett utlopp för sin kreativitet och sina varierande uttryck. Den här gången kommer hon att visa sin relation till dans och shibari. En ny bunden berättelse skapas mellan repen.