Cygne Noir

Cygne Noir, som är en fotoutställning löst baserad på Dante Alighieris Den gudomliga komedin, kommer tillbaka till Uma Obscura med nya bilder. Dessutom blir det ett besök i den fiktiva staden Filth City, som har en hel del gemensamt med Frank Millers Sin City.

************

Cygne Noir, a photoexhibition loosely based on Dante Alighieris The divine comedy, will return to Uma Obscura with new photos. There will also be a visit in the fictional city Filth City, witch have a lot in common with Frank Millers Sin City.