Anna Windseth


Anna is inspired by nature, animals, myths and fairytales. She uses different techniques when trying to catch the things that lurk in her imagination.

___________________________

Anna inspireras av naturen, djur, myter och sagor. Hon använder olika tekniker när hon försöker fånga det som gömmer sig i hennes fantasi.