Brutal Ballet

Brutal Ballet is classical ballet danced to heavy metal, founded by dancer and choreographer Bridie Mayfield (Northern Ireland).

”The combination of the grace of ballet and the power of metal intices and introduces ballet to new audiences, and the versatility of their pieces, from horror, to cosplay, to simply dancing from the soul, means you’ll never know what to expect from a Brutal Ballet performance.”

________________________________

Brutal Ballet är klassisk balett som dansas till heavy metal och som är grundad av dansare och koreograf Bridie Mayfield.

Kombinationen av balettens graciösa rörelser och kraften i metalmusiken introducerar ballett till nya publikgrupper. De olika dansakternas mångsidighet som kan röra sig mellan skräck och cosplay, eller helt enkelt dans från hjärtat, betyder att du aldrig vet vad du ska förvänta dig från en Brutal Ballet-föreställning.”