Entropy

She just can’t stay away from this exquisite gathering that is Uma Obscura. Exploring the dark side and expressing herself through movement is her lifelong adventure and she wants to invite you to share that adventure. Constantly lusting for new discoveries, she can never stay faithful to only one style but dances Dark, Tribal, ATS, Oriental, Burlesque, Persian and much more.

She is a scattered and chaotic mind that blossomed in creativity. She has become Entropy. Her journey in art have blessed her with many new friends and inspirations and she loves collaborating with other artists of different orientations because she feels that the output becomes more than the parts you put in. She is back for another playtime, but beware, kitty might play rough.

_______________________

Hon kan bara inte hålla sig ifrån denna utsökta mötesplats som är Uma Obscura. Att utforska det mörka och uttrycka sig genom rörelse är hennes livslånga äventyr och hon vill bjuda in dig att dela det äventyret. Hennes ständigt lust för nya upptäckter göt det omöjligt att vara trogen mot bara en stil.

Hon dansar fusion av Dark , Tribal, ATS, Oriental, Burlesque, Persisk och mycket mer. Hennes kaotiska sinne blomstrar i kreativitet. Hon har blivit Entropy. Hennes konstnärliga resa har välsignat henne med många nya vänner och inspirationer och hon älskar att samarbeta med andra artister med olika inriktningar eftersom hon tycker att resultatet blir större än de delar var och en lägger in. Entropy är tillbaka med nya lekar, men akta dig … det kan bli hårda tacklingar.

www.facebook.com/EntropyBellydance/