Escaped Noise

Escaped Noise consists of a number of people from Umeå who create music located somewhere on the scale of synthesizer pop – EBM – Electro Industrial – Industrial / Power Noise. Many of the instruments they use are also created by the band members themselves, so expect to hear some new sounds!

Escaped Noise består av några Umeåbor som skapar musik som ligger någonstans på skalan Syntpop – EBM – Electro Industrial – Industrial/Power Noise. Många av instrumenten som de använder är dessutom framtagna av bandmedlemmarna själva, så räkna med att höra en del nya ljud!