Dud Muurmand

Photo by André Elbing

We welcome back to Uma Obscura, Dud Muurmand, one of the Danish dance pioneers within all things tribal, theatrical and dark fusion!

Her dance and performance style are heavily influenced by the theater, she presents dances with both visual effects, strong emotional interpretations and very often with a tale from the shadow side of life – and inspired by the old burlesque theater style, ever so often also with a twisted humor and a grotesque smile.

Vi välkomnar åter till Obscura: Dud Muurmand, som är en av de danska danspionjärerna inom allt vad tribal fusion teatralisk och dark fusion heter. Hennes dansstil och scenuttryck påverkas starkt av teatern .

Hon presenterar danser med både visuella effekter, starka känslomässiga tolkningar och ofta med en berättelse från livets skuggsida. Inspirerad av den gamla burleska teaterstilen brukar berättelsen kryddas med skruvad humor och ett groteskt leende.

www.dudmuurmand.dk
www.tribaldance.dk
www.facebook.com/dud.muurmand