Hanna Rindeskog


A short collection of skeletons and surrealism by artist Hanna Rindeskog. ”I have my art as a hobby and paint 100% in digital means. I am shy and a creative person.”

______________________

En kort samling av skelett och surrealism av konstnären Hanna Rindeskog. ”Jag har min konst som en hobby och målar 100% med digitala medel. Är en blyg och kreativ person.”