Hanna Rindeskog


Artist Hanna Rindeskog returns to Uma Obscura with a collection of skeletons and surrealism with the strength of symbolism. She works fully in digital medium.

__________________

Konstnären Hanna Rindeskog återvänder till Uma Obscura. Denna gång med en samling av skelett och surrealism med styrkan av symbolism. Hanna målar helt med digitala medel.