Brutal Ballet


Brutal Ballet is classical ballet danced to heavy metal, founded by
dancer and choreographer Bridie Mayfield (Northern Ireland).

The combination of the grace of ballet and the power of metal intices
and introduces ballet to new audiences, and the versatility of their
pieces, from horror, to cosplay, to simply dancing from the soul, means
you’ll never know what to expect from a Brutal Ballet performance.

_______________________

Brutal Ballet är klassisk balett som dansas till heavy metal, grundad
av dansaren och koreografen Bridie Mayfield från Nordirland. Kombinationen av balettens graciösa rörelser och kraften i metalmusiken introducerar balett till nya publikgrupper. De olika dansakternas mångsidighet, som kan röra sig mellan allt från skräck till cosplay, eller helt enkelt dans från hjärtat, betyder att du aldrig vet vad du ska förvänta dig från en Brutal Ballet-föreställning.