Lina Forsberg


Lina Forsberg is a student and an active artist at Gothenburg school of art, where she primarily works with her oil paintings but recently has started to explore the art of the sculpture.
She works with her own feelings and her mental health, and is always looking for new ways to describe and interpret, without giving the artwork a face.

In her latest series she has focused on bringing everyday things into her paintings, in this case plastic bags, as a metaphor for how long it takes for something to suffocate you, partially out of her own experience on the subject of mental health.
_______________________________________

Lina Forsberg är studerande och verksam på Göteborgs konstskola, där hon jobbar med oljemåleri, men även har börjat utforska i skulpturens värld.
Hon jobbar med sin egna känslotillstånd och sin psykiska hälsa, och letar hela tiden efter nya sätt att tolka och beskriva dessa känslor, utan att ge verken något faktiskt ansikte.

I hennes senaste måleriserie har hon jobbat mycket med att ta in vardagliga ting i skapandet, i detta fall plastpåsar, som en metafor för hur lång tid det tar innan något kväver en, där ingången varit hennes psykiska ohälsa.