Neze


Neze, who lives in Örebro and works at a funeral parlour and creates art on a hobby level, has always been fascinated by life and what comes after this one. In this life she, a restless soul always on the leap, derives her strength and her materials from the forest to make creations that mirror both life and death. Recycling findings from nature, she works mostly with bones and wood – no animals die for the purpose of her art, rather the dead are given a small chance of eternity through her trinkets. Neze attributes her creative blood to her saamic heritage, of which she is very proud.

Neze, som bor i Örebro och jobbar på en begravningsbyrå och skapar konst på hobbynivå, har alltid varit fascinerad av livet och vad som kommer efter detta. I detta liv hämtar hon, en rastlös själ som alltid har saker för sig, kraft och material från skogen för att göra skapelser som speglar både livet och döden. Hon återbrukar fynd från vad hon kan ta tillvara i naturen och arbetar främst med ben och trä – inga djur dör för hennes konst, snarare erbjuder hon de döda evigt liv i form av vackra små ting. Neze anger som källa till sitt kreativa blod sina samiska rötter, som hon är väldigt stolt över.