Rebecka Jonasson

Rebecka Jonasson is the name behind Black Raven Gallery from Umeå. Her own works include paintings, photographs, jewelry, texts and digital art. The questioning of our reality, what it shows, but above all what hides under the surface is an inspiration. Another is nature and the cohabitation we have (should have) with it. What do we see when we look further into the trees? What is hiding there, and what kind of tracks do we leave in nature? What kind of tracks does nature leave in us?

Rebecka Jonasson driver verksamheten Black Raven Gallery i Umeå. Hennes egna verk inkluderar målningar, fotografier, smycken, texter och digitala konst. Ifrågasättandet av vår verklighet, det den visar men framförallt det som döljer sig under ytan är en inspiration. En annan är naturen och det samliv vi har (bör ha) med den. Vad ser vi när vi blickar längre in bland stammarna? Vad döljer sig där, och vilka spår lämnar vi i naturen? Vilka spår lämnar naturen i oss?

www.rebeckajonasson.com
www.blackraven.se