Dud Muurmand


Dud Muurmand is one of the Danish dance pioneers within all things tribal, theatrical and dark fusion! She has been teaching dance and performing professionally since the early 1990s. She has worked artistically with many different styles of both traditional oriental dances as well as fusion: Skirt Fusion, FCBD-tribalstyle ®, Tribal Fusion, Burlesque/Cabaret styled fusion and Dramatized/Theatrical dance.

From early on her dance style has been influenced by the theater, utilizing both visual effects and strong emotional interpretation. She is the chairwoman of Tribaldance Denmark, organizing events like ”DARK Weekend Copenhagen” (dark theatrical fusion dance) among others. She has instructed and produced several of her own dance theater projects over the years—both traditional stage productions as well as experimental webcasted performances – but she has also initiated and managed many collaboration projects with other artists during the years.

_________________________

Dud Muurmand är en av de danska danspionjärerna inom allt som rör tribal, teatralisk och Dark fusion! Hon har undervisat i dans och uppträtt professionellt sedan början av 1990-talet. Hon har arbetat konstnärligt med många olika stilar av både traditionella orientaliska danser såväl som fusion: Skirt Fusion, FCBD-tribalstyle ®, Tribal Fusion, Burlesque/Cabaret styled fusion och Dramatiserad/teatralisk dans.

Redan tidigt har hennes dansstil varit influerad av teatern, med både visuella effekter och starka känslomässiga tolkningar. Hon är ordförande för Tribaldance Denmark, och organiserar evenemang som bland annat ”DARK Weekend Copenhagen” (mörk teatralisk fusionsdans). Hon har instruerat och producerat flera egna dansteaterprojekt genom åren – både traditionella scenproduktioner och experimentella webbsända föreställningar – och hon har också initierat och drivit olika samarbetsprojekt med andra artister.