Katarina Klingberg

Artwork ”Ran” by Katarina Klingberg

Katarina Klingberg has a long and varied dance background and has performed both historical dances from the Middle Ages and the Renaissance, oriental traditional dances and more contemporary styles such as Argentine tango, butoh and various fusion styles. She also has a theater background and likes to play in the borderland where the body is used to express a feeling or a story without any limiting style.

This solo piece is called Ran, and is a tribute to the goddess of the same name, who personifies the depths of the sea in Old Norse mythology. Those who drown at sea can hope to be caught in her net and offered a place as honored guests in her hall.

The music has been created especially for this piece by Robin Lilja, through intimate collaboration between dancer and composer.

_______________________________________

Katarina Klingberg har en lång och varierad dansbakgrund och har uppträtt med både historiska danser från medeltid och renässans, orientaliska traditionella danser och mer nutida stilar som argentinsk tango, butoh och olika fusionstilar. Hon har även teaterbakgrund och leker gärna i det gränsland där kroppen används för att uttrycka en känsla eller en historia utan någon begränsande stil.

Detta solostycke heter Ran, och är en hyllning till gudinnan med samma namn, som personifierar havsdjupet i den fornnordiska mytologin. De som drunknar till havs kan hoppas på att fångas i hennes nät och bjudas plats som hedrade gäster i hennes hall.

Musiken har skapats särskilt för detta stycke av Robin Lilja, genom intimt samarbete mellan dansare och kompositör.