Im Pro

Vad händer när en DJ, en pianist och en dansare slår sig samman för att skapa tillsammans i stunden? Välkända beats och klassiskt pianospel ackompanjerar en dansare i ett unikt improvisatoriskt framträdande där vad som helst kan hända! Erik Emanuelsson, Robin Lilja och Tekla Andersson har bred erfarenhet av improvisation inom sina respektive fält och på årets Uma Obscura kommer de bjuda på skapande med inspiration av material tillhörande workshops som de har lett tidigare i år.