Paradise of Fantasy

 

 


Åsa Sandström:
Paradise of Fantasy is a paradise for the imaginative. Everything is possible.

”The material I prefer to work with is clay, as well as other types of material such as vinyl discs, fabrics, and reuse in general. Challenging, changing, implementing different materials and methods, however, is what drives me forward.”

Åsa Sandström:
Paradise of Fantasy är ett paradis för den fantasifulla. Allt är möjligt.

”Det material jag helst arbetar med är lera, men även andra typer av material som vinylskivor, tyg, servetter (decoupage) samt återanvändning i allmänhet. Att utmana, förändra,implementera olika material och metoder är dock vad som driver mig framåt