Kategoriarkiv: Korean Wave

Korean Wave


Föreningen SNÖ and Unpretty Dance Crew (UPDC) introduces Korean wave, a program focused on Korean culture which includes Kpop dance performance at Idun, a lecture about Korean food and a Kpop dance workshop.

Participating acts are the dance groups UPDC, Halcyon (FI) and Ignite as well as the lecturer Dohee Kim.

The program is arranged by Föreningen SNÖ. Parts of the content is made with support from Region Västerbotten and Kulturens Bildningsverksamhet.

____________________________________
Föreningen SNÖ och Unpretty Dance Crew introducerar Korean Wave, ett program inriktat på koreansk kultur som inrymmer Kpop-dansuppvisning i Idun, föreläsning om koreansk mat samt workshop i Kpop-dans.

Medverkande akter är dansgrupperna UPDC, Halcyon (FI) och Ignite samt föreläsaren Dohee Kim.

Programmet arrangeras av Föreningen SNÖ. Delar av innehållet genomförs med stöd från Region Västerbotten samt Kulturens Bildningsverksamhet.

Dohee Kim on Korean food culture


Dohee Kim is a Korean exchange student currently living and taking her master in tourism in Umeå. Dohee is interested in cultural diversity and connecting people. She believes that one of the best and most interesting ways of connecting people of different cultures is through food.

During Uma Obscura, as part of the program Korean Wave, Dohee will be holding a lecture about Korean food culture and the similarities/differences it has to the Swedish food culture.

Presented by Mikroseum with support from Region Västerbotten and in cooperation with Föreningen SNÖ.

___________________________________________

Dohee Kim är en koreansk utbytesstudent som för tillfället läser till master inom turism och bor i Umeå. Dohee är intresserad av kulturell mångfald samt att skapa band mellan människor. Hon tycker att ett av de bästa sätten att knyta band mellan människor av olika kultur är via mat.

Under Uma Obscura, som del av programmet Korean Wave, kommer Dohee hålla en föreläsning kring koreansk matkultur och likheter/skillnader som finns med svensk matkultur.

Föreläsningen hålls på engelska.

Presenteras av Mikroseum med stöd från Region Västerbotten och i samarbete med Föreningen SNÖ.

Ignite

Ignite is a dance group made out of 7 members. The group started in November of 2016 when the founder, Linn, decided to gather a few friends to make a cover of a dance by the group Red Velvet. After that, Ignite continued with their newfound interest and have since that time performed at various events.

Ignite is part of the program Korean Wave at Uma Obscura.

Ignite är en dansgrupp på 7 medlemmar med basen i Göteborg. Gruppen startades i November 2016 när grundaren Linn samlade ihop ett par vänner för att lära sig en av gruppen Red Velvets danser. Efter det fortsatte Ignite med sitt nyfunna intresse och har sedan dess framträtt på diverse event.

Ignite är en del av programmet Korean Wave på Uma Obscura.

Presenteras i samarbete med Föreningen SNÖ, Kulturens och med stöd till Föreningen SNÖ från Region Västerbotten.

Halcyon


Halcyon Dance Crew is a k-pop dance group from Vaasa, Finland with around 22 unique dancers. Some of them will visit Uma Obscura!

The group was founded in 2013 and has since become widely known through their YouTube videos and performances by their many members. Halcyon wishes to inspire and connect people through k-pop dance.

Halcyon is part of the program Korean Wave at Uma Obscura.

____________________________________________

Halcyon Dance Crew är en k-pop dansgrupp från Vasa i Finland med ungefär 22 dansare. Nu besöker de Umeå och Uma Obscura! Gruppen startades 2013 och de har blivit väl kända genom deras Youtube-videos och uppträdanden med deras många medlemmar.

Halcyon önskar att inspirera och sammanföra människor genom k-popdans.

Halcyon är en del av programmet Korean Wave på Uma Obscura.

Presenteras i samarbete med Föreningen SNÖ, Kulturens och Vasa stad och med stöd till Föreningen SNÖ från Region Västerbotten.

Saturn Dance Crew

Saturn Dance Crew is a k-pop dance group from Burträsk with seven members.

The group was founded in summer 2017 when the founder, Maryam, gathered a few friends who shared her passion for Korean culture and music to start a dance group.

Saturn Dance Crew had their first performance at a cultural program in Skellefteå last year. Saturn Dance Crew continued with their practicing to participate in more events to share their interests in K-pop dances with other audience.

Presented by Mikroseum with support from Region Västerbotten and in cooperation with Föreningen SNÖ.

Saturn Dance Crew är en kpop-dansgrupp från Burträsk med sju medlemmar.

Gruppen bildades sommaren 2017 när grundaren, Maryam, samlade ett gäng vänner som delade hennes passion för koreansk kultur och musik för att starta en dansgrupp.

Saturn Dance Crew hade sitt första uppträdande på ett kulturprogram i Skellefteå i fjol. Saturn Dance Crew fortsatte öva för att kunna delta i fler event och därmed dela intresset för kpop med publiken.

Presenteras av Mikroseum med stöd av Region Västerbotten och i samarbete med Föreningen SNÖ.

UPDC

Unpretty Dance Crew (UPDC) is a K-pop cover dance group from Umeå, founded in 2014 by a group of friends with a common passion for Korean music and dancing. UPDC aims to introduce the ever-growing Korean pop music to Sweden and the western world through performance, workshops and dance covers on Youtube.

UPDC has previously performed at Kulturens natt in Vaasa and have participated twice in the international competition Kpop World Festival, where they in 2017 won the Swedish preliminaries.

As part of the Korean Wave program UPDC will hold a performance where they are, with diverse music from their genre, hoping to spark an interest for Kpop in the audience.

UPDC will also be holding a dance workshop during Sunday and possibly other small activities during the weekend.

UPDC is part of the program Korean Wave at Uma Obscura

https://www.youtube.com/watch?v=0uQeM67mEJ4

_______________________________________

Unpretty Dance Crew (UPDC) är en Kpop-coverdansgrupp från Umeå som grundades 2014 av en grupp vänner med en gemensam passion för koreansk popmusik och dans. Genom framträdanden, workshops och danscovers på Youtube har de som mål att sprida den växande koreanska pop-musiken till Sverige och västvärlden.

UPDC har tidigare framträtt på bland annat Kulturens natt i Vasa och har två år medverkat i den internationella tävlingen Kpop World Festival, där de 2017 vann den svenska deltävlingen.

Som del av programmet Korean Wave kommer UPDC göra ett framträdande där de hoppas att med varierad musik inom sin genre väcka intresse för Kpop hos publiken.

UPDC kommer även att hålla i en dansworkshop under söndagen.

UPDC är en del av programmet Korean Wave på Uma Obscura.

Presenteras i samarbete med Föreningen SNÖ, Kulturens och med stöd till Föreningen SNÖ från Region Västerbotten.

www.facebook.com/unprettydancecrew
www.facebook.com/Foreningensno