Kategoriarkiv: Dance

DANCE OBSCURA

Dance Obscura is the stage where we embody and capture the many different shades and colours of dark subcultures. We invite you to this year’s dance programme filled with great dance acts.

Dans Obscura är scenen där vi förkroppsligar det outtalade, återger mörkrets många nyanser och känslornas dramatik… Dans Obscura bjuder i år på på ett omfattande program med både nya bekantskaper och gamla återseenden.

Ignite

Ignite is a dance group made out of 7 members. The group started in November of 2016 when the founder, Linn, decided to gather a few friends to make a cover of a dance by the group Red Velvet. After that, Ignite continued with their newfound interest and have since that time performed at various events.

Ignite is part of the program Korean Wave at Uma Obscura.

Ignite är en dansgrupp på 7 medlemmar med basen i Göteborg. Gruppen startades i November 2016 när grundaren Linn samlade ihop ett par vänner för att lära sig en av gruppen Red Velvets danser. Efter det fortsatte Ignite med sitt nyfunna intresse och har sedan dess framträtt på diverse event.

Ignite är en del av programmet Korean Wave på Uma Obscura.

Presenteras i samarbete med Föreningen SNÖ, Kulturens och med stöd till Föreningen SNÖ från Region Västerbotten.

Halcyon


Halcyon Dance Crew is a k-pop dance group from Vaasa, Finland with around 22 unique dancers. Some of them will visit Uma Obscura!

The group was founded in 2013 and has since become widely known through their YouTube videos and performances by their many members. Halcyon wishes to inspire and connect people through k-pop dance.

Halcyon is part of the program Korean Wave at Uma Obscura.

____________________________________________

Halcyon Dance Crew är en k-pop dansgrupp från Vasa i Finland med ungefär 22 dansare. Nu besöker de Umeå och Uma Obscura! Gruppen startades 2013 och de har blivit väl kända genom deras Youtube-videos och uppträdanden med deras många medlemmar.

Halcyon önskar att inspirera och sammanföra människor genom k-popdans.

Halcyon är en del av programmet Korean Wave på Uma Obscura.

Presenteras i samarbete med Föreningen SNÖ, Kulturens och Vasa stad och med stöd till Föreningen SNÖ från Region Västerbotten.

Saturn Dance Crew

Saturn Dance Crew is a k-pop dance group from Burträsk with seven members.

The group was founded in summer 2017 when the founder, Maryam, gathered a few friends who shared her passion for Korean culture and music to start a dance group.

Saturn Dance Crew had their first performance at a cultural program in Skellefteå last year. Saturn Dance Crew continued with their practicing to participate in more events to share their interests in K-pop dances with other audience.

Presented by Mikroseum with support from Region Västerbotten and in cooperation with Föreningen SNÖ.

Saturn Dance Crew är en kpop-dansgrupp från Burträsk med sju medlemmar.

Gruppen bildades sommaren 2017 när grundaren, Maryam, samlade ett gäng vänner som delade hennes passion för koreansk kultur och musik för att starta en dansgrupp.

Saturn Dance Crew hade sitt första uppträdande på ett kulturprogram i Skellefteå i fjol. Saturn Dance Crew fortsatte öva för att kunna delta i fler event och därmed dela intresset för kpop med publiken.

Presenteras av Mikroseum med stöd av Region Västerbotten och i samarbete med Föreningen SNÖ.

Lady Rivet

 ”The Sassy Show-off with the longest legs you may ever have seen”

Lady Rivet – The sassy show-off – is Umeå’s very own burlesque artist with many years of experience from the Swedish and international burlesque scene. She has studied musical theatre and founded the troupe Vaudevillains Burlesque Variety in 2014. Her performances include Burlesque festivals in Hamburg, Berlin and Stockholm as well as different burlesque clubs and many other scenes.

Lady Rivet is very proud to have co-founded the urban and feministic Klubb SKIN in Umeå and to have spread the art of burlesque here at home through shows and classes.

She does a lot of neo burlesque acts but loves the good ol’ vintage glamour and sees burlesque as a feminist statement. With a mix of dance skills, attitude and charm she’s sure to keep any audience’s attention riveted and she’s happy to reach a new crowd through UMA Obscura and continue spreading glitter over Umeå!

_________________________________
Lady Rivet – The sassy show-off – är Umeås egen burleskartist med flera års erfarenhet från den svenska och internationella burleskscenen. Med en musikalutbildning från Kulturama i bagaget startade hon burlesktruppen Vaudevillains Burlesque Variety i Stockholm 2014. Sedan dess har hon uppträtt på burleskfestivaler i Hamburg, Berlin och Stockholm såväl som olika burleskklubbar och i många andra sammanhang.

Lady Rivet är väldigt stolt över att ha varit med och startat urbana och feministiska Klubb SKIN i Umeå och gjort att många fått upp ögonen för burlesk här på hemmaplan genom shower och undervisning.

I sin portfolio har hon många neoburlesk-nummer men hon älskar ”the good ol’ vintage glamour” och ser burlesk som ett feministiskt statement. Med en mix av dans, attityd och charm snärjer hon sina åskådare och hon ser fram emot att nå en ny publik genom UMA Obscura och fortsätta att sprida glitter över Umeå!

Vayola Heart & Semira Frost


– the fusion freaks with a passion for the fun, flirty and dark

Vayola Heart and Semira Frost are dancers within fusion, now performing as a duo. The fusion sibling duo from Norway and USA consider themselves as fusion freaks passionately exploring and experimenting.

Being sisters they have a lot of the same musical interests, ranging from musicals, video games, opera and classical to various metal genres, rock and industrial.

Initially they were introduced to Egyptian and Oriental style belly dance. Shortly after they were introduced to Tribal and Dark Fusion and were fascinated by the theatrical interpretations,costuming and the allover expressive freedom,all of which continues to keep them captivated and inspired over a decade later.

Their inspirations include burlesque, jazz as well as the vulnerability and storytelling of contemporary style and Traditional Japanese and Chinese dance. Semira currently teaches Tribal and Oriental Fusion and both have performed in Scandinavia and USA. They continuously travel to different countries to study and further develop their dance repertoire. Their attraction to the fun, flirty and dark has inspired their first dance performance at Uma Obscura 2018.

_______________________________________
Vayola Heart och Semira Frost är dansare inom fusion och ska nu uppträda tillsammans som en duo för första gången. Syskonduon från Norge och USA betraktar sig som”fusion freaks” med en passion för det experimentella utforskandet.

Som systrar har de mycket gemensamt musikaliskt och tycker om allt från musikaler, videospel, opera och klassiskt till olika metal genrer, rock och industri.

Ursprungligen introducerades de till egyptisk och orientalisk dans och sedermera till tribal och dark fusion. De fascinerades av de teatraliska tolkningarna, kostymerna och det varierade registret av olika uttryck, som fortfarande över ett decennium senare håller dem fängslade och inspirerade

Semiras och Vayolas främsta inspiration hämtas från burlesk, jazz, den moderna dansens sårbara berättande stil och traditionell japansk och kinesisk dans.

Semira undervisar för närvarande tribal- och orientalisk fusion och båda systrarna har uppträtt i Skandinavien och USA. De reser regelbundet till olika länder för att studera och vidareutveckla sin dansrepertoar. Deras dragning till det glada, flörtiga och mörka har inspirerat deras första gemensamma dansframträdande som presenteras på Uma Obscura 2018!

krAaFusion & marlen sunna

VÅRBLOT
In the summer of 2014 in the forests of Uppland Sweden, Madeleine Holmlund and Marlen Sunna met at a SU EN Butoh Company Summer Camp. Friendship arose and ideas about working together as dancer and musician became the origin of the collaboration now presented at Dance Obscura 2018:

VÅRBLOT – a bassist and a dancer on a stage in a dance act where the soundscape is the wing of the bass pulse that gives life to movement.

krAaFusion is the new artistic project from Madeleine Holmlund  that is under development. It was born in a desire, based on her dance background in Oriental dance, different styles in Tribal fusion bellydance and ATS, to express motion and create dance in her own way. krAa is her artistic inspiration and freedom.

Madeleine is originally from Umeå but has now settled in Uppland since 2017. She was one of the creators of the dance group Morganas döttrar  and was a member of the dance groups Midnattssol and Misty Moon until 2017.

As a member of the Cultural Association Kretsen in Umeå, Madeleine has been part of the development and has been the artistic director of the dance program ”Dance Obscura” at the Uma Obscura-festival and its predecessor ”Dance in the shadows” at Sunset Park Festival.

 

marlen sunna has a past as a bassist in Bazooka! from Gothenburg. The band gained great success during the 90’s. Bazooka! was most famous for its energy-filled gigs and was one of the most hardcore, powerful Swedish ”all-girl” bands.

Marlen Sunna has also worked as a stage technician and has a 30-year career as a bassist. She has participated in workshops in SU EN Butoh Method at Haglund School and during that time participated in the dance performance projects Body garden and Voracious, choreographed by SU EN, 2015, 2016. Today she plays bass in two bands, including Loudmouth from Falun.

The bass i crucial in Marlens creative compositions, the rhythm and pulse is the heart of the music. When she plays the bass, she always plays till her fingers bleed. Marlen works hard to place herself  in the music world. It is a very important issue for Marlen. ”I can not stop playing, though I might want to sometimes.  I have to continue for the sake of all of us female musicians out there,” she says.

__________________________________________________
VÅRBLOT

Sommaren 2014 i Upplands skogar träffades Madeleine Holmlund och Marlen Sunna på SU EN Butoh Company’s Summer Camp. Vänskap uppstod och idéer om att skapa tillsammans som dansare och musiker blev upprinnelsen till samarbetet som nu presenteras på Dance Obscura 2018: VÅRBLOT- basist och dansare på scen i en särpräglad dansakt där ljudlandskapet blir kulissen till baspulsen som ger rörelsen liv.

krAa fusion är Madeleine Holmlunds nystartade konstnärliga plattform som är under utveckling. Detta föddes i en längtan att utifrån Madeleines dansbakgrund inom orientalisk dans, olika stilar i tribal fusion bellydance och ATS få uttycka rörelse och skapa dans på sitt vis. krAa är hennes konstnärliga inspiration och frihet.
Madeleine är ursprungligen från Umeå, nu bosatt i Uppland sedan 2017. Hon var en av skaparna av dansgruppen Morganas döttrar och var medlem i dansgrupperna Midnattssol och Misty Moon fram till 2017.

Under de tre senaste åren har Madeleine även deltagit i workshops i SU EN Butoh Method på Haglund skola och under den tiden även deltagit i dansföreställningsprojektet Voracious koreograferat av SU EN 2015, 2016 och 2017,

Som medlem i kulturföreningen Kretsen i Umeå har Madeleine varit en del av utvecklandet och konstnärlig ledare för dansscenen på Uma Obscura – Dance Obscura och dess föregångare Sunset park festival – Dans i gränslandet.

marlen sunna har ett förflutet som basist i det Göteborgsbaserade bandet Bazooka! Bandet rönte stora framgångar under 90-talet. Bazooka! var mest kända för sina energifyllda spelningar och var ett av de mest hårda, kraftfulla, svenska ”all-girl”-banden.

Marlen har även arbetat som scentekniker och har en 30-årig karriär som basist. Hon har deltagit i workshops i SU EN Butoh Method på Haglund skola och under den tiden även deltagit i dansföreställnings- projekten Body garden och Voracious, koreograferat av SU EN, 2015, 2016. Idag spelar hon bas i två band bland annat Loudmouth från Falun.

Basen är alltid det centrala i Marlens musikskapande. Rytmen och pulsen är hjärtat i musiken. Hon spelar alltid så att fingrarna blöder.
Marlen jobbar hårt med att ta mer plats i musikvärlden. Det är en mycket viktig fråga för Marlen. ” jag kan inte sluta spela fastän jag kanske skulle vilja för jag måste fortsätta för alla oss kvinnliga musiker därute” säger hon.

UPDC

Unpretty Dance Crew (UPDC) is a K-pop cover dance group from Umeå, founded in 2014 by a group of friends with a common passion for Korean music and dancing. UPDC aims to introduce the ever-growing Korean pop music to Sweden and the western world through performance, workshops and dance covers on Youtube.

UPDC has previously performed at Kulturens natt in Vaasa and have participated twice in the international competition Kpop World Festival, where they in 2017 won the Swedish preliminaries.

As part of the Korean Wave program UPDC will hold a performance where they are, with diverse music from their genre, hoping to spark an interest for Kpop in the audience.

UPDC will also be holding a dance workshop during Sunday and possibly other small activities during the weekend.

UPDC is part of the program Korean Wave at Uma Obscura

https://www.youtube.com/watch?v=0uQeM67mEJ4

_______________________________________

Unpretty Dance Crew (UPDC) är en Kpop-coverdansgrupp från Umeå som grundades 2014 av en grupp vänner med en gemensam passion för koreansk popmusik och dans. Genom framträdanden, workshops och danscovers på Youtube har de som mål att sprida den växande koreanska pop-musiken till Sverige och västvärlden.

UPDC har tidigare framträtt på bland annat Kulturens natt i Vasa och har två år medverkat i den internationella tävlingen Kpop World Festival, där de 2017 vann den svenska deltävlingen.

Som del av programmet Korean Wave kommer UPDC göra ett framträdande där de hoppas att med varierad musik inom sin genre väcka intresse för Kpop hos publiken.

UPDC kommer även att hålla i en dansworkshop under söndagen.

UPDC är en del av programmet Korean Wave på Uma Obscura.

Presenteras i samarbete med Föreningen SNÖ, Kulturens och med stöd till Föreningen SNÖ från Region Västerbotten.

www.facebook.com/unprettydancecrew
www.facebook.com/Foreningensno

Morgana


Morgana is an internationally recognized Tribal Fusion and Dark Fusion dancer, choreographer, and instructor.

Her work is very prolific and varied. It is highlighted by her choreographic compositions inspired by stories and characters from films and videogames, her collection of animal-inspired steps, which have resulted from her research on animal mimicry, and especially, her fusion of tribal dance with weapons and martial arts, in which Morgana is a worldwide pioneer. A dark aesthetic predominates in her work, addressed from multiple angles: from Chinese and Japanese culture to Science Fiction and the Victorian Era.

Morgana is also the founder of Excalibur Dance Company, a dance and stage-fighting company with almost 25 years of experience in Europe, and the organizer of the Spanish edition of the international alternative dance festival Gothla Spain.

__________________________________________________

Morgana är en internationellt erkänd dansare, koreograf och instruktör inom danstilarna tribalfusion och darkfusion.

Hennes arbete är mycket produktivt och mångfacetterat. Detta blir tydligt i hennes koreografiska kompositioner. där hon inspireras av berättelser och karaktärer från filmer och videospel, har utifrån studier av djur och deras rörelser skapat en samling djurinspirerade steg och framför allt i hennes fusion med inslag av urfolksdans, kampsport och vapen som props där har Morganavarit en världsomfattande pionjär. En mörk estetik dominerar hennes arbete, allt från kinesisk och japansk kultur till science fiction och viktoriansk tid.

Morgana är även grundare av Excalibur Dance Company, en dans och scenfighting företag med nästan 25 års erfarenhet i Europa och arrangerar den spanska utgåvan av den internationella alternativa dansfestival Gothla Spain.

Misty Moon

Find your inner unicorn!

Misty Moon is a dance group from Umeå ,Sweden. They are exploring different styles in tribal fusion belly dance and have been part of the Uma Obscura dance scene since its launch.

Their performances are inspired by nature, steampunk, gothic mysticism, vikings and the cabaret scene all wrapped up in dramatic expression in both dance, music and costumes. This year they challenge themselves by exploring imaginative unicorns, accompanying their dance with finger cymbals. The picture of the mythological romantic unicorn with magical abilities will be altered since the Misty Moon unicorns will go a little bit outside the frame and show their special personalities.

The performance is partly based on a choreography of Zoe Jakes, one of the major fusion dancers in the United States.

______________________________________________________________

Finn din inre enhörning!

Misty Moon är en Umeåbaserad dansgrupp som utforskar olika stilar inom tribal fusion bellydance och har varit en del av Uma Obscuras dansscen sedan start, liksom av dess föregångare Sunset Park Festival.

Deras uppträdanden har inspirerats av naturväsen, steampunk, gotisk mystik, vikingar, cabaret m.m. med fokus på dramatiskt uttryck i både dans, musik och kostym. I år utmanar dom sig själva genom att utforska den del av alternativkulturen som innefattar fantasifulla enhörningar och ackompanjerar dansen med fingercymbaler. Enhörningen är ett mytologiskt väsen med magiska förmågor och många romantiska övertoner men Misty Moons enhörningarna går lite utanför ramen och har sina speciella personligheter.

Föreställningen är delvis baserad på en koreografi av Zoe Jakes, en av de stora fusiondansöserna i USA.

Entropy


Entropy – A bellydancer with a twist!
When Ellinor was a child she loved music and singing, preferably dance band music. About 20 years ago she discovered Sisters of Mercy and Covenant and she has never looked back. Ever since she discovered “the dark side” she has embraced it with a passion. Alternative music, vampire larping, BDSM, anything that tickled her fancy would be explored and enjoyed.

A decade ago she made a new life altering discovery. Tribal Bellydance. It was love at first sight!

The power and expressiveness of the style swept her off her feet and have since driven her to dance more and more. It was the beginning of a journey in new ways of expression and getting to know and use her body in new ways.

In her first decade as a Bellydancer she has learned from 42 different teachers and has performed in Scandinavia and Europe. She is now certified in Suheila Salimpour Format, Jamila Salimpour Format and American Tribal Style Bellydance. She is a scattered and chaotic mind that blossomed in creativity. She has become Entropy.

But most of all she’s on an adventure and so very excited to get the chance to come back to Uma Obscura a third time to share this adventure with all of you.

_________________________________________________________

När Ellinor var liten älskade hon musik och att sjunga, helst dansbandsmusik. För ungefär 20 år sedan upptäckte hon Sisters of Mercy och Covenant och hon har aldrig sett tillbaka sedan dess. Sedan hon upptäckte den “mörka sidan” så har hon omfamnat den med passion. Aternativ musik, vampyrlajv, BDSM, allt som väckte hennes nyfikenhet skulle utforskas och upplevas.

För ett decennium sedan gjorde hon en ny livsomvälvande upptäckt. Tribal Bellydance. Det var kärlek vid första ögonkastet! Kraften och uttrycksfullheten hos stilen fängslade henne och har gjort att hon bara dansat mer och mer. Det var början på en resa i att hitta nya sätt att uttrycka sig på och ett nytt sätt att lära känna sin kropp och hur hon kan använda den.

Under sitt första decennium som magdansös har hon gått kurser och workshops för 42 olika lärare och har uppträtt i Skandinavien och resten av Europa. Hon är numera certifierad i Suheila Salimpour Format, Jamila Salimpour Format och American Tribal Style Bellydance. Hon är ett splittrat och kaotiskt sinne som blommat ut i kreativitet. Hon har blivit Entropy.

Men mest av allt är hon på sitt livs äventyr och hon är så exalterad att få möjligheten att komma tillbaka till Uma Obscura en tredje gång för att få dela detta äventyr med alla er.

www.facebook.com/EntropyBellydance/
entropy.vpsite.se