Alla inlägg av Admin

Dpoint

Peter Andersson and Robert Widell, Dpoint, dig deeper into the darkness which have influenced their music over the last releases. The music is inspired by Nitzer Ebb and Front 242, but of course also by Depeche Mode, and the result is a form of dystopic EBM-synthpop.

For the gig at Uma Obscura, Dark Sky, high BPM:s and hard beats mixed with a touch of psychadelia is to be expected. Bring out your darkest clothes from the wardrobes and make sure your boots are tied all the way up!

Peter Andersson och Robert Widell i Dpoint gräver sig djupare ner i det mörker som präglat deras musik de senaste albumen. Musiken inspireras såväl av Nitzer Ebb och Front 242, men så klart även av Depeche Mode, och sammantaget blir det hela en sorts dystopisk EBM-synthpop.

Till spelningen på Uma Obscura, Dark Sky utlovas högt tempo och hårda beats blandat med en touch av psykadelia. Ta fram det mörkaste ni har i garderoben och knyt kängorna ordentligt helt enkelt!

Liquid Love


EBB – the flow of bodies smashed together, reenactment a particle and its dream. Waves of noise surfed as make loving dance floor oddkin. FLOW – the liquid succession of synthetic soundscapes, juked together in full gabber, wanting to come alive.

Liquid Love kränger takten fram och tillbaka, drar den ur led tills nya varelser för rum för blivande. Ljudet flyter över dansgolvet, fångar in med mellanrum. Hastigheten omdirigerar sin acceleration först när den slutar märkas, en totalitet odelbar i sin multiplicity.

Blood Ball

Put on your best dress and sharpen your claws, it’s time for a Blood Ball. On October 13 we give you a night with monsters, DJs, live music, dance performances and waltz!

Come as you are.

LIVE MUSIC:
Henric de la Cour
Red Cell

MUSIC:
DJ Briseis
(Classical, Goth, Electro and more…)

DANCE PERFORMANCES:
(more to come)

BLOOD WALTZ
During the event there will be a part where we invite the audience to take part in a dance performance. We will dance waltz to a specially composed version of the song ”Unfamiliar Kind”, which is a song composed by Robin Lilja for the RTSI initiative, here presented in a brand new version!

For all of you who don’t know how to dance waltz or simply want to rehearse a bit there will be an open workshop at the festival earlier the same day. More info on this will follow soon.

Voici

To what sense does the art of the word belong? A word, after all, can be viewed, heard and felt alike. It is this versatility that is celebrated in the poetry exhibit Voici!

Voici is proud to also host the exhibit by the RTSI initiative, where young subcultural experience is expressed through poetry.

Parts of Voici may portray sensitive themes.
__________________________
Till vilket sinne hör ordets konst? Ett ord kan ju både ses, höras och kännas. Det är denna mångsidighet som hyllas i poesiutställningen Voici!

Voici är stolta över att även husera RTSI-initiativets utställning, där ung subkulturell erfarenhet uttrycks genom poesi.

Delar av Voici kan beröra känsliga ämnen.

 

RTSI at Uma Obscura

The RTSI initiative (Right To Subcultural Identity) is a united effort to work against the discrimination of alternative subcultures, through fostering knowledge and awareness about the situation for subcultures and actively working against prejudice, discrimination, intolerance and hate crime.

RTSI presents a poetry exhibit at Uma Obscura, based on selected works from “Våra Berättelser” (transl. “Our Stories”), a book collecting experiences and expressions from young people with a subcultural identity.
________________________________

RTSI är ett samlat initiativ som arbetar mot diskriminering av alternativa subkulturer i samhället. RTSI arbetar för att öka kunskap och medvetenhet om subkulturernas situationer i samhället och för att motverka fördomar, diskriminering, intolerans och hatbrott.

RTSI presenterar en poesiutställning på Uma Obscura, baserad på utvalda verk från ”Våra Berättelser” , en bok som samlar erfarenheter och uttryck från unga människor med subkulturell identitet.

Octolab

Arielle Andersson and Fredrik Lundvall Kindsäter are Octolab. The Swedish duo that create elegant Electronic Music where light and darkness meet. Their songs cover the range from syntpop to dark Electro. This time Emelie Andersson enter the stage with Octolab. She is known from the Octolab musicvideo saga.

Arielle Andersson och Fredrik Lundvall Kindsäter är Octolab. Den svenska duon skapar elegant och vacker syntmusik där ljus möter mörker. Låtarna sträcker sig ifrån ren syntpop till dark Electro. Live på scen denna gång är Emelié Andersson som känns igen ifrån Octolabs musikvideo saga.

https://www.facebook.com/octolab.brilliantsound/

Emelie Andersson

Dark Sky

After a summer with open air and sunshine we are now being engulfed by the compact darkness of the northern winter season approaching… We are following the seasons and embracing our dark side.

Liquid Sky in collaboration with Uma Obscura proudly presents Dark Sky. We want to give you what you have been begging for this time of the year at our events: Dark and hard Techno, Electro  and Bass music. So regardless if you are a Berghain newbie, a hardcore Liquid Sky follower or an O.G. eighties clubber with an eyeliner to kill for, can we promise you a great a sweaty night.

Please note: Since we want to have enough space for people to be able to really let loose on the dancefloor, we will be having a limited amount of tickets! We highly recomend that you buy your ticket a.s.a.p. to be sure that you will get in. And bring Comfortable shoes.

And just as on any Liquid Sky event does Dark SKy have a Zero tolerance against sexism, rasism, homo/trans-fobi, alterophobia and shitty attittudes in general. Tell the guards or us if for some reason there is someone at the event that is acting threating against you.

Dark Sky is held Friday October 12 as a part of the Uma Obscura Festival.

DJs:
Jätten
Aeoi
Liquid Love
Charlie

Live bands during the evening (from 20.00):
The Magnettes
Octolab
Dpoint
Escaped Noise
_________________________________

Efter en sommar med rekordmycket solsken och skogsfester så slukas Norrland nu av vintermörkret. Vi följer årstiderna och bejakar den mörka sidan…

Liquid Sky i samarbete med Uma Obscura presenterar Dark Sky. Där vi vill ge er det som ni bönat och bett om att få  på fester den här tiden på året på våra fester. Mörk och hård Techno, Electro och Basmusik kombinerat med en fet strobb och en kompakt vägg av rök! Så oavsett om du är en nyligen techno-frälst Berghain turist, en Liquid Sky-stammis eller en övervintrad syntare med en skarp eyeliner så kan vi lova dig en härlig och svettig kväll.

OBS: För att det ska finnas plats att verkligen släppa loss på dansgolvet så har vi begränsat antalet biljetter, så förköp din biljett redan nu så att du är säker på att du kommer in och ta med dig dansvänliga skor.

Precis som på Liquid Sky har vi som arrar Dark Sky nolltolerans mot sexism, rasism, homo/trans-fobi, alterofobi och trakasserier överlag. Säg till oss eller vakter om någon mot förmodan beter sig hotfullt eller kränkande emot dig.

Dark Sky går av stapeln fredag 12 oktober som en del av Uma Obscura-festivalen.

DJs
Jätten
Aeoi
Charlie
Liquid Love

Liveband under kvällen (start 20.00):
The Magnettes
Octolab
Dpoint
Escaped Noise

Kompiskortet
Liquid Sky är anslutna till Kompiskortet! Det innebär att du med Kompiskort går två personer till priset av en på alla Liquid Skys arrangemang. På facebookeventen inför arrangemangen skriver Liquid Sky ut hur lokalerna ser ut och vem du kan ringa om du har frågor. För mer information om tillgänglighetsanpassning på Dark Sky, kontakta Liquid Sky på: 070 635 78 05 (Erik E)
mail:  xbase0(a)gmail.com
eller skicka ett meddelande på facebook
www.facebook.com/LSKY303
mer info:  www.umea.se/kompiskortet

Aeoi


Aeoi works fervently with the combination of the world’s rhythms, bass and soundscapes. Rhythms and tones that glimpse darkness but dance, dystopia but also longing for paradise, automated but organic futuristic scenarios. In his set, aeoi blends self-produced works with club music that flirts with genres like reggaeton, grime, dance hall and vouging.

Aeoi jobbar febrilt med kombinerandet av världens olika rytmik, basgångar och ljudlandskap. Rytmer och toner som skvallrar om mörka men dansanta, dystopiska men längtande efter paradiset, automatiserade men organiska framtidsscenarion. I sina set blandar aeoi egenproducerad verk med klubbmusik som flörtar med genrer som reggaeton, grime, dancehall och vouging.

Ea & Katarina

Ea (Stockholm) and Katarina (Umeå) have been colaborating with The Dance of the Seasons, where the meeting between young and old, life and death, take place. With inspiration from swedish folk music and pagan belief they have created their own interpretaion of the wheel of the year.

__________________________

Ea (Stockholm) och Katarina (Umeå) har på avstånd samarbetat med att skapa Säsongernas dans, där mötet mellan ungt och gammalt, liv och död möts. Med inspiration från svensk folkmusik och paganistiska trosuppfattningar har de gjort en egen tolkning av årshjulet.

 

Emmalie Västman

Emmalie´s interests for sculpting began 2017 when she got a package “Super Sculpey Clay”. Since then she given life to the creatures she heard about as a child an also created new species

“My greatest inspiration of all time is and will always be my grandmother. When I was a kid she told me stories about gnomes, trolls, fairies and other creatures who hid in the forest. These stories of course scared the living shit out of me but has become the common theme throughout my life.”

Emmalie´s intresse för skulptering började 2017 när hon fick ett paket “Super Sculpey Clay”. Sedan dess har hon gett liv åt de varelser som hon fick höra om som barn och även skapat egna nya varelser.

“Min största inspiration i livet är och kommer alltid att vara min mormor. När jag var liten så berättade hon historier om tomtar, troll, älvor och andra väsen som gömde sig i skogen. Detta skrämde självklart livet ur mig många gånger men har kommit till att bli en röd tråd i mitt liv.”

https://www.facebook.com/emmalieart/
https://www.instagram.com/emmaliev/

Jätten


Jätten has made electronic music since the mid-nineties. He has played and DJ’ed since the beginging of the millenium around all around Scandinavia. He is one of the people that aproximatly five years ago founded the techno/house/bass-collective Liquid Sky, that played for full houses every month last winter.

So will it be a live performance or a DJ’set? Where not going to tell you yet. But we can tell you one thing for sure, it will be proper f-ing electro!

Jätten har gjort elektronisk musik sen mitten av 90talet och spelat live och DJ’at sen millenieskifte runtom i Skandinavien. Han är en av de som för ca fem år sen grundade till det extremt uppskattade techno/house/bas-kollektivet Liquid Sky som spelade för fulla hus på Balder varje månad i vintras.

Om det blir live eller DJ’ing tänker vi inte berätta ännu. Men en sak kan vi lova redan nu… Det blir PROPER J-VLA ELECTRO!

Paradise of Fantasy

Paradise of Fantasy is a paradise for the imaginative. Everything is possible in the world of creator Åsa Sandström.

”The material I prefer to work with is clay, as well as other types of material such as vinyl discs, fabrics, and reuse in general. Challenging, changing, implementing different materials and methods, however, is what drives me forward”

Paradise of Fantasy är ett paradis för den fantasifulla. Allt är möjligt för kreatören Åsa Sandström.

”Det material jag helst arbetar med är lera, men även andra typer av material som vinylskivor, tyg, servetter (decoupage) samt återanvändning i allmänhet. Att utmana, förändra,implementera olika material och metoder är dock vad som driver mig framåt”

Hanna Rindeskog


We welcome back Hanna Rindeskog to Uma Obscura, an artist who uses digital technology to create art.

“Am a shy but creative person. If you missed the most selfish exhibition ever, do not worry, you have  the opportunity to see it again! Me, me, me and me.”

Vi välkomnar åter Hanna Rindeskog till Uma Obscura, en konstnär som använder digital teknik till att skapa sin konst. Om ni missade ”den mest egoistiska utställningen någonsin”, var ej orolig, ni har tillfälle att sen den igen!

Hon beskriver sig som ”en blyg men kreativ person” men utställningen kontrasterar med temat ”Jag, jag, jag och jag.”

Dark Sky

We are happy to announce that Uma Obscura will be joining forces with LIQUID SKY and we give you the special event ”DARK SKY”, filled with DJs, smoke, UV-lights, live music and more…. Read more in the program section.

Tomas Ponga

Tomas Ponga, a sami designer and silversmith from Umeå. He is widely, and commonly exhibited in different forms, displaying Sami and alternative culture. Tomas Pongas fashion designs were the first attraction of the “Fashion Week” 2013 at Rådhustorget in Umeå City there his unique design was shown. With the fashion show “En bevingad värld- A winged world” he ended his fashion design education “Kläder och Design” in umeå 2013. 2016, Tomas Ponga made a dress for the hair stylist “Art by Wixner”, which was shown at the Royal Albert Hall in London. 2018 he participated at Uma Obscura with a fashionshow in Microseum. This is only a part of Tomas Pongas world.

Tomas Ponga är en samisk designer och silversmed, bosatt i Umeå. Han har presenterat sig och sin konst vid många tillfällen i olika former där han kombinerar samisk och alternativkultur.
Tomas Ponga fick inleda modevisningen på Rådhustorget i Umeå under ”Fashion Week” 2013, där han visade sin unika kläddesign.
Genom modevisningen ”En bevingad värld” avslutades han sin utbildning i ”Kläder & Design” i Umeå 2013. 2016 anlitade ”Art by Wixner” Tomas Ponga att designa och sy en klänning till deras hårkreation som visades i ”Royal Albert Hall” i London. Senast medverkande han med en modevisning på Uma Obscura på Microseum 2018. Detta är bara en liten del av vad Tomas Ponga gör.

facebook.com/Tomas.Andres.Ponga

Rebecka Jonasson

Rebecka Jonasson creates her art with inspiration from nature and forest. The expressions comes in form of acrylic paintings, photos, digital media, text and tattoos. She invites the spectator to get a vision of a world full of energy and natures calmness. Freedom!

“An early summer morning, the haze lies like a veil over the world and every breath cleanses you. A sunny autumn day, the summer heat has escaped and been replaced by a clear and chilly air that lifts you up with its breeze. Every step in the soft moss fills your energy, the inner strength that is needed in order to create. The birds sing for you, here there is no sound of traffic. No ringing phones or sirens that scream. It´s just you and the nature. That is how it is for me, it is in the forest, surrounded by nature where I get inspired. It is a world of tranquility, a world that exists parallel with the constant stress we live in. Among the trees nothing is demanded. The only thing that matters is the present. My work includes acrylic paintings, photography, digital media, texts and tattoos. Art is fluid, there are so many ways in which to be creative. I try to reproduce the impression that I get from nature in my work. By not limiting myself to one material grants me the opportunity to reflect this impression and maybe even give a piece of it to you. A small piece of freedom.”

__________________________________

Rebecka Jonasson skapar sina verk med inspiration från naturen och skogen. Uttrycken kommer i form av akrylmålningar, foto, digital media, text och tatueringar. Hon bjuder in åskådaren att få en bit och en syn av en värld av energi och lugnet av naturen. Friheten!

“En tidig sommarmorgon, disen ligger som en slöja över världen och andetagen renar hela dig. En solig höstdag, sommarens hetta har flytt, bytts ut mot en klar och kylig luft som lyfter dig med vindpustarna. Varje mjukt steg i mossan fyller på energin, krafterna som är så viktiga för att kunna skapa. Fåglarna sjunger för dig, här hörs ingen trafik. Inga telefoner som ringer eller sirener som tjuter. Det är bara du och naturen. Det är så det känns för mig och det är just i skogen och naturen som jag hämtar inspiration. Det är en värld där lugnet härskar, en värld som går parallellt med den ständiga stressen vi lever i. Det finns inga måsten eller krav ute bland stammarna. Bara nuet. Mina verk inkluderar akrylmålningar, foto, digital media, text och tatuering. Konst är flytande, det finns så många olika sätt att vara kreativ på och jag försöker återskapa den förnimmelse jag får av naturen i mina verk. Att inte begränsas till ett material gör att jag har större möjlighet att komma närmare den känslan och kanske även kan ge dig som åskådare en liten bit av den. En liten bit av friheten.”

Otyg Makeri


Otyg Makeri is a manufacturer of all kinds of mischief and oddities run by Stina Fjällborg. Stina is mainly working with reused and natural materials, often with historical themes and inspiration from the occult. Nature, magic and the dark humour in life’s infinite stream of misery and chaos are the driving forces behind the creations.

It has been transformed from an alternative shop and studio in the centre of Kiruna into a more occasional hobby in the silent forests of Västerbotten. Otyg Makeri creates masks, jewelry and bags in second hand leather and burlap, magic amulets and guardian devils, voodoo- & healing dolls, vertebra candlesticks and latex lamps, bitter embroideries, picture books and also caricatures and portraits on demand.

Otyg Makeri är ett makeri av allsköns märkligheter och sattyg drivet av Stina Fjällborg. Stina jobbar mest utifrån återbruks- och naturmaterial, ofta med historiska teman och inspiration från det ockulta. Naturen, magin och den svarta humorn i livets oändliga ström av elände och kaos är de största drivkrafterna bakom skapelserna.

Otyg Makeri har transformerats från alternativ presentbutik och studio i centrala Kiruna till en mer sporadisk hobbyverksamhet i Västerbottens tysta skogar. Här tillverkas bland annat masker, smycken och påsar i återbrukat läder och säckväv, magiska amuletter och skyddsdjävlar, voodoo- & healingdockor, ljusstakar av ryggkotor och lampor av latex, broderade bitterbonader, bilderböcker samt karikatyrer och porträtt på beställning.

 

www.facebook.com/otygmakeri
www.instagram.com/otygmakeri

Alternative Flea Market

There will be an Alternative Flea Market at Uma Obscura, as part of the ”Black Market”.

Saturday October 13
Time: 12-17.
Venue: Umeå Folkets Hus
Free admittance.

If you want to sell/swap stuff: Limited amount of spaces. First come – first served basis. Mail to: kfblackbird@gmail.com
______________________________________
Under Uma Obscura kommer det i samband med vår årligt återkommande ”Black Market” att bli en alternativ loppis.

Lördag, 13 oktober klockan 12-17.
Plats: Umeå Folkets Hus
Fri entré

För er som vill sälja:
Det kommer finnas begränsat antal bord/platser. Först till kvarn som gäller. Ni står själva för klädställningar och motsvarande om ni har behov av det.

Frågor och intresseanmälan, maila till: kfblackbird@gmail.com
Arrangeras i samarbete med föreningen KF Blackbird.

Red Cell

Photo: Ida Halling

Red Cell is a band that are always moving forward. The debut album with an almost Ministry-like industrial tone started their journey but in 2008 then turned towards a more danceable sound with songs like “Silent Noise”. In 2016 they released yet another chapter and here the duo has found a more mature style, but still keeping true to their electronic era. Fans of bands like The Knife and Depeche Mode will surely enjoy their new sound.

Red cell är ett band i ständig utveckling. Debutalbumet från 2005 är industriellt och drar åt ett Ministry-sound. 2008 levererade de ett album med ett sound som var mycket mer dansant och klubbvänligt. 2016 kom den senaste skivan som bjuder på ett mer moget sound, men med rötterna i deras tidiga elektroniska mylla. De som gillar band som The Knife och Depeche Mode lär uppskatta Red Cell när de kommer till Uma Obscura i oktober.