Kategoriarkiv: Program 2018 – 2

Here are the acts currently booked for Uma Obscura Autumn 2018.

Ea & Katarina

Ea (Stockholm) and Katarina (Umeå) have been colaborating with The Dance of the Seasons, where the meeting between young and old, life and death, take place. With inspiration from swedish folk music and pagan belief they have created their own interpretaion of the wheel of the year.

__________________________

Ea (Stockholm) och Katarina (Umeå) har på avstånd samarbetat med att skapa Säsongernas dans, där mötet mellan ungt och gammalt, liv och död möts. Med inspiration från svensk folkmusik och paganistiska trosuppfattningar har de gjort en egen tolkning av årshjulet.

 

Emmalie Västman

Emmalie´s interests for sculpting began 2017 when she got a package “Super Sculpey Clay”. Since then she given life to the creatures she heard about as a child an also created new species

“My greatest inspiration of all time is and will always be my grandmother. When I was a kid she told me stories about gnomes, trolls, fairies and other creatures who hid in the forest. These stories of course scared the living shit out of me but has become the common theme throughout my life.”

Emmalie´s intresse för skulptering började 2017 när hon fick ett paket “Super Sculpey Clay”. Sedan dess har hon gett liv åt de varelser som hon fick höra om som barn och även skapat egna nya varelser.

“Min största inspiration i livet är och kommer alltid att vara min mormor. När jag var liten så berättade hon historier om tomtar, troll, älvor och andra väsen som gömde sig i skogen. Detta skrämde självklart livet ur mig många gånger men har kommit till att bli en röd tråd i mitt liv.”

https://www.facebook.com/emmalieart/
https://www.instagram.com/emmaliev/

Jätten


Jätten has made electronic music since the mid-nineties. He has played and DJ’ed since the beginging of the millenium around all around Scandinavia. He is one of the people that aproximatly five years ago founded the techno/house/bass-collective Liquid Sky, that played for full houses every month last winter.

So will it be a live performance or a DJ’set? Where not going to tell you yet. But we can tell you one thing for sure, it will be proper f-ing electro!

Jätten har gjort elektronisk musik sen mitten av 90talet och spelat live och DJ’at sen millenieskifte runtom i Skandinavien. Han är en av de som för ca fem år sen grundade till det extremt uppskattade techno/house/bas-kollektivet Liquid Sky som spelade för fulla hus på Balder varje månad i vintras.

Om det blir live eller DJ’ing tänker vi inte berätta ännu. Men en sak kan vi lova redan nu… Det blir PROPER J-VLA ELECTRO!

Paradise of Fantasy

Paradise of Fantasy is a paradise for the imaginative. Everything is possible in the world of creator Åsa Sandström.

”The material I prefer to work with is clay, as well as other types of material such as vinyl discs, fabrics, and reuse in general. Challenging, changing, implementing different materials and methods, however, is what drives me forward”

Paradise of Fantasy är ett paradis för den fantasifulla. Allt är möjligt för kreatören Åsa Sandström.

”Det material jag helst arbetar med är lera, men även andra typer av material som vinylskivor, tyg, servetter (decoupage) samt återanvändning i allmänhet. Att utmana, förändra,implementera olika material och metoder är dock vad som driver mig framåt”

Hanna Rindeskog


We welcome back Hanna Rindeskog to Uma Obscura, an artist who uses digital technology to create art.

“Am a shy but creative person. If you missed the most selfish exhibition ever, do not worry, you have  the opportunity to see it again! Me, me, me and me.”

Vi välkomnar åter Hanna Rindeskog till Uma Obscura, en konstnär som använder digital teknik till att skapa sin konst. Om ni missade ”den mest egoistiska utställningen någonsin”, var ej orolig, ni har tillfälle att sen den igen!

Hon beskriver sig som ”en blyg men kreativ person” men utställningen kontrasterar med temat ”Jag, jag, jag och jag.”

Tomas Ponga

Tomas Ponga, a sami designer and silversmith from Umeå. He is widely, and commonly exhibited in different forms, displaying Sami and alternative culture. Tomas Pongas fashion designs were the first attraction of the “Fashion Week” 2013 at Rådhustorget in Umeå City there his unique design was shown. With the fashion show “En bevingad värld- A winged world” he ended his fashion design education “Kläder och Design” in umeå 2013. 2016, Tomas Ponga made a dress for the hair stylist “Art by Wixner”, which was shown at the Royal Albert Hall in London. 2018 he participated at Uma Obscura with a fashionshow in Microseum. This is only a part of Tomas Pongas world.

Tomas Ponga är en samisk designer och silversmed, bosatt i Umeå. Han har presenterat sig och sin konst vid många tillfällen i olika former där han kombinerar samisk och alternativkultur.
Tomas Ponga fick inleda modevisningen på Rådhustorget i Umeå under ”Fashion Week” 2013, där han visade sin unika kläddesign.
Genom modevisningen ”En bevingad värld” avslutades han sin utbildning i ”Kläder & Design” i Umeå 2013. 2016 anlitade ”Art by Wixner” Tomas Ponga att designa och sy en klänning till deras hårkreation som visades i ”Royal Albert Hall” i London. Senast medverkande han med en modevisning på Uma Obscura på Microseum 2018. Detta är bara en liten del av vad Tomas Ponga gör.

facebook.com/Tomas.Andres.Ponga

Rebecka Jonasson

Rebecka Jonasson creates her art with inspiration from nature and forest. The expressions comes in form of acrylic paintings, photos, digital media, text and tattoos. She invites the spectator to get a vision of a world full of energy and natures calmness. Freedom!

“An early summer morning, the haze lies like a veil over the world and every breath cleanses you. A sunny autumn day, the summer heat has escaped and been replaced by a clear and chilly air that lifts you up with its breeze. Every step in the soft moss fills your energy, the inner strength that is needed in order to create. The birds sing for you, here there is no sound of traffic. No ringing phones or sirens that scream. It´s just you and the nature. That is how it is for me, it is in the forest, surrounded by nature where I get inspired. It is a world of tranquility, a world that exists parallel with the constant stress we live in. Among the trees nothing is demanded. The only thing that matters is the present. My work includes acrylic paintings, photography, digital media, texts and tattoos. Art is fluid, there are so many ways in which to be creative. I try to reproduce the impression that I get from nature in my work. By not limiting myself to one material grants me the opportunity to reflect this impression and maybe even give a piece of it to you. A small piece of freedom.”

__________________________________

Rebecka Jonasson skapar sina verk med inspiration från naturen och skogen. Uttrycken kommer i form av akrylmålningar, foto, digital media, text och tatueringar. Hon bjuder in åskådaren att få en bit och en syn av en värld av energi och lugnet av naturen. Friheten!

“En tidig sommarmorgon, disen ligger som en slöja över världen och andetagen renar hela dig. En solig höstdag, sommarens hetta har flytt, bytts ut mot en klar och kylig luft som lyfter dig med vindpustarna. Varje mjukt steg i mossan fyller på energin, krafterna som är så viktiga för att kunna skapa. Fåglarna sjunger för dig, här hörs ingen trafik. Inga telefoner som ringer eller sirener som tjuter. Det är bara du och naturen. Det är så det känns för mig och det är just i skogen och naturen som jag hämtar inspiration. Det är en värld där lugnet härskar, en värld som går parallellt med den ständiga stressen vi lever i. Det finns inga måsten eller krav ute bland stammarna. Bara nuet. Mina verk inkluderar akrylmålningar, foto, digital media, text och tatuering. Konst är flytande, det finns så många olika sätt att vara kreativ på och jag försöker återskapa den förnimmelse jag får av naturen i mina verk. Att inte begränsas till ett material gör att jag har större möjlighet att komma närmare den känslan och kanske även kan ge dig som åskådare en liten bit av den. En liten bit av friheten.”

Otyg Makeri


Otyg Makeri is a manufacturer of all kinds of mischief and oddities run by Stina Fjällborg. Stina is mainly working with reused and natural materials, often with historical themes and inspiration from the occult. Nature, magic and the dark humour in life’s infinite stream of misery and chaos are the driving forces behind the creations.

It has been transformed from an alternative shop and studio in the centre of Kiruna into a more occasional hobby in the silent forests of Västerbotten. Otyg Makeri creates masks, jewelry and bags in second hand leather and burlap, magic amulets and guardian devils, voodoo- & healing dolls, vertebra candlesticks and latex lamps, bitter embroideries, picture books and also caricatures and portraits on demand.

Otyg Makeri är ett makeri av allsköns märkligheter och sattyg drivet av Stina Fjällborg. Stina jobbar mest utifrån återbruks- och naturmaterial, ofta med historiska teman och inspiration från det ockulta. Naturen, magin och den svarta humorn i livets oändliga ström av elände och kaos är de största drivkrafterna bakom skapelserna.

Otyg Makeri har transformerats från alternativ presentbutik och studio i centrala Kiruna till en mer sporadisk hobbyverksamhet i Västerbottens tysta skogar. Här tillverkas bland annat masker, smycken och påsar i återbrukat läder och säckväv, magiska amuletter och skyddsdjävlar, voodoo- & healingdockor, ljusstakar av ryggkotor och lampor av latex, broderade bitterbonader, bilderböcker samt karikatyrer och porträtt på beställning.

 

www.facebook.com/otygmakeri
www.instagram.com/otygmakeri

Alternative Flea Market

There will be an Alternative Flea Market at Uma Obscura, as part of the ”Black Market”.

Saturday October 13
Time: 12-17.
Venue: Umeå Folkets Hus
Free admittance.

If you want to sell/swap stuff: Limited amount of spaces. First come – first served basis. Mail to: kfblackbird@gmail.com
______________________________________
Under Uma Obscura kommer det i samband med vår årligt återkommande ”Black Market” att bli en alternativ loppis.

Lördag, 13 oktober klockan 12-17.
Plats: Umeå Folkets Hus
Fri entré

För er som vill sälja:
Det kommer finnas begränsat antal bord/platser. Först till kvarn som gäller. Ni står själva för klädställningar och motsvarande om ni har behov av det.

Frågor och intresseanmälan, maila till: kfblackbird@gmail.com
Arrangeras i samarbete med föreningen KF Blackbird.

Red Cell

Photo: Ida Halling

Red Cell is a band that are always moving forward. The debut album with an almost Ministry-like industrial tone started their journey but in 2008 then turned towards a more danceable sound with songs like “Silent Noise”. In 2016 they released yet another chapter and here the duo has found a more mature style, but still keeping true to their electronic era. Fans of bands like The Knife and Depeche Mode will surely enjoy their new sound.

Red cell är ett band i ständig utveckling. Debutalbumet från 2005 är industriellt och drar åt ett Ministry-sound. 2008 levererade de ett album med ett sound som var mycket mer dansant och klubbvänligt. 2016 kom den senaste skivan som bjuder på ett mer moget sound, men med rötterna i deras tidiga elektroniska mylla. De som gillar band som The Knife och Depeche Mode lär uppskatta Red Cell när de kommer till Uma Obscura i oktober.

Misty Moon

In the cold moonlight, vigilant creatures emerge from the fog, equipped with swords, courage and determination! We gather our power in the dark to defend what is worth protecting.

Misty Moon is a dance group from Umeå, founded in Autumn 2012. Misty Moon’s members have a common background in Tribal Fusion bellydance, and at Uma Obscura, they will performed one dance piece in ”Shadow Fusion”, a stylized, dramatic dance style developed by members of the group.

I månens kalla sken träder vaksamma varelser fram ur dimmorna, utrustade med svärd, mod och beslutsamhet! Vi hämtar vår kraft i mörkret för att försvara det som är värt att skydda.

Misty Moon är en dansgrupp från Umeå som grundades under hösten 2012. Misty Moons medlemmar har gemensam bakgrund i Tribal Fusion bellydance och på Uma Obscura kommer ett stycke uppföras i ”Shadow Fusion”, en stiliserad, dramatisk dansstil som utvecklats av gruppens medlemmar.

Höstblot med krAaFusion, Marlen Sunna & Caroline Landberg

Foto: Thomas Kieselbach

krAaFusion & Marlen Sunna & Caroline Landberg present
HÖSTBLOT
Longings of undead souls

Madeleine Holmlund and Marlen Sunna presented their first project Vårblot at Dance Obscura in the spring of 2018. Now the sequel Höstblot is coming up and Caroline Landberg -poet and storyteller -was invited to participate.

krAaFusion is the new artistic project of Madeleine Holmlund under development. It was born in a desire, based on her dance background in Oriental dance, different styles in Tribal fusion bellydance and ATS, to express motion and create dance in her own way. krAa is her artistic inspiration and freedom. Madeleine is originally from Umeå but has now settled in Uppland since 2017. She was one of the creators of the dance group Morganas döttrar and was a member of the dance groups Midnattssol and Misty Moon until 2017. As a member of the Cultural Association Kretsen in Umeå, Madeleine has been part of the development and artistic director of the dance scene at Uma Obscura – Dance Obscura and its predecessor Sunset Park Festival – Dance in the shadows

marlen sunna has a past as a bassist in Bazooka! from Gothenburg. The band gained great success during the 90’s. Bazooka! was most famous for its energy-filled gigs and was one of the most hardcore, powerful Swedish ”all-girl” bands. Marlen Sunna has also worked as a stage technician and has a 30-year career as a bassist. She has participated in workshops in SU EN Butoh Method at Haglund School and during that time participated in the dance performance project Voracious, choreographed by SU EN, 2015, 2016. Today she plays bass in two bands, including Loudmouth from Falun.
Caroline Landberg is a storyteller, poet and content producer based in Stockholm but with roots in Umeå. Ever since she was a small kid she has created stories and as soon as she learned how to write she started to explore poetry and the narrative world. Carolines primary focus is to create stories where words, visual expressions, music and sound merge together. The ambition is to work in collaboration with other artists and let the texts emphasize the experience of a story that is created by several influences. Höstblot became the perfect choice where Carolines texts are one of the narrative elements.

Dance and choreography: krAaFusion/Madeleine Holmlund
Soundscape and bass: Marlen Sunna
Text and voice: Caroline Landberg

krAaFusion & Marlen Sunna & Caroline Landberg presenterar
HÖSTBLOT
Longings of undead souls

Madeleine Holmlund och Marlen Sunna gjorde sitt första gemensamma projekt Vårblot som presenteras på Dance Obscura våren 2018. Nu kommer uppföljaren Höstblot där Caroline Landberg -poet och storyteller- bjudits in att medverka.

krAa fusion är Madeleine Holmlunds nystartade konstnärliga plattform som är under utveckling. Detta föddes i en längtan att utifrån Madeleines dansbakgrund inom orientalisk dans, olika stilar i tribal fusion bellydance och ATS få uttycka rörelse och skapa dans på sitt vis. krAa är hennes konstnärliga inspiration och frihet.
Madeleine är ursprungligen från Umeå, nu bosatt i Uppland sedan 2017. Hon var en av skaparna av dansgruppen Morganas döttrar och var medlem i dansgrupperna Midnattssol och Misty Moon fram till 2017. Under de tre senaste åren har Madeleine även deltagit i workshops i SU EN Butoh Method på Haglund skola och under den tiden även deltagit i dansföreställningsprojektet Voracious koreograferat av SU EN 2015, 2016 och 2017,
Som medlem i kulturföreningen Kretsen i Umeå har Madeleine varit en del av utvecklandet och konstnärlig ledare för dansscenen på Uma Obscura – Dance Obscura och dess föregångare Sunset park festival – Dans i gränslandet. Hon har tagit med sig passionen för alternativkultur till Uppland och har varit med och bildat Kulturföreningen Roslagskretsen under våren 2018. Föreningen är medlem i SUB-Riksförbundet för subkultur.

marlen sunna har ett förflutet som basist i det Göteborgsbaserade bandet Bazooka! Bandet rönte stora framgångar under 90-talet. Bazooka! var mest kända för sina energifyllda spelningar och var ett av de mest hårda, kraftfulla, svenska ”all-girl”-banden.
Marlen har även arbetat som scentekniker och har en 30-årig karriär som basist. Hon har deltagit i workshops i SU EN Butoh Method på Haglund skola och under den tiden även deltagit i dansföreställnings- projektet Voracious, koreograferat av SU EN, 2015, 2016. Idag spelar hon bas i två band bland annat Loudmouth från Falun.
caroline landberg är en storyteller, poet och innehållsproducent baserad i Stockholm men med rötterna i Umeå. Ända sedan hon var liten har hon berättat historier och så snart hon lärde sig att skriva, började hon utforska poesi och de skrivna berättelsernas värld. Carolines primära fokus är att skapa historier där ord, visuella uttryck, musik och ljud vävs samman. Ambitionen är att i samarbete med andra artister jobba med texter som kan förstärka upplevelsen av en berättelse som skapas med flera influenser. Höstblot blev därför det perfekta valet av samarbete där Carolines texter är ett av de berättande elementen.

Dans och koreografi: krAaFusion/Madeleine Holmlund
Soundscape och bas: Marlen Sunna
Text och röst: Caroline Landberg

Ida & Maxx


We are proud to present the performers Ida & Maxx to this year’s Uma Obscura autumn edition.

Welcome to the crazy and fantastic world of these performers. They are based in Southern Germany, but their World Fusion Dance transcends multiple cultures and genres. Their art happens where a profound education in dance and cultural practices encounter a deep dedication to Metal, EBM and Industrial music, videogames, animés, cinema and literature.

In their theatrical dance productions, Ida and Maxx brought traditional Bavarian devil-summoning on stage, celebrated a corpse-mariage and built a human factory of dystopian proportions. The performance they will bring to Uma Obscura is evolving the music and philosophical questions raised in Masamune Shirow’s „Ghost in the Shell“.

Välkomna till Ida & Maxx galna och fantastiska värld! De är baserade i södra Tyskland, men deras World Fusion Dance överskrider flera kulturer och genrer. Deras konst präglas av mötet mellan en gedigen utbildning i dans och kulturell praxis och det djupa engagemanget för Metal, EBM och Industrial musik, videospel, anime, film och litteratur.

I sina tidigare teaterdansproduktioner har Ida och Maxx uppväckt den traditionella bayerska djävulen på scenen, firat bröllop mellan lik och byggt en mänsklig fabrik med dystopiska proportioner.
I framträdandet som de tar med sig till Uma Obscura kommer dom att utveckla musikaliska och de filosofiska frågor som uppkommer i Masamune Shirows ”Ghost in the Shell”.

www.ida-mahin.de

R&R


Roger and Ricardo met through work, where they became friends the very first day. Amongst many shared interests they both love art and creativity. They started painting together and shortly thereafter built a studio in Ricardos apartment. As an experiment they tried painting on the same canvas. The idea was simple, start on one canvas each then finish the other ones painting. The result was very exciting and paved the way for an interesting collaboration still going on today, many years later.

Their work is about contrasts in life, dreams and thoughts about existence, psychology and loneliness. The pictures are bizarre and beautiful and awaken thoughts and questions in the viewer. Despite, or perhaps thanks to their totally different techniques as well as style to paint, the art that transpires is very unique. They’re called R & R

Roger och Ricardo lärde känna varandra på arbetsplatsen där de blev vänner redan första dagen. Bland många gemensamma intressen fans konsten och kreativiteten. De började snart måla tillsammans och efter en kort tid byggde de en studio i Ricardos lägenhet. Som ett litet experiment testade de att måla två tavlor som en kollaboration. Idén var simpel. Börja på varsin duk, sedan färdigställa den andres. Resultaten blev mycket spännande och banade vägen för ett intressant samarbete som pågår än idag, många år senare.

Verken handlar om kontraster i livet, drömmar och tankar kring existens, psykologi och ensamhet. Bilderna är bisarra och vackra och har förmåga att väcka tankar och ifrågasättande hos betraktaren. Trots, eller kanske tack vare deras totalt olika teknik samt stil att måla, blir deras konst väldigt unik och bildspråket eget. De kallas R & R

Dud Muurmand

Photo by André Elbing

We welcome back to Uma Obscura, Dud Muurmand, one of the Danish dance pioneers within all things tribal, theatrical and dark fusion!

Her dance and performance style are heavily influenced by the theater, she presents dances with both visual effects, strong emotional interpretations and very often with a tale from the shadow side of life – and inspired by the old burlesque theater style, ever so often also with a twisted humor and a grotesque smile.

Vi välkomnar åter till Obscura: Dud Muurmand, som är en av de danska danspionjärerna inom allt vad tribal fusion teatralisk och dark fusion heter. Hennes dansstil och scenuttryck påverkas starkt av teatern .

Hon presenterar danser med både visuella effekter, starka känslomässiga tolkningar och ofta med en berättelse från livets skuggsida. Inspirerad av den gamla burleska teaterstilen brukar berättelsen kryddas med skruvad humor och ett groteskt leende.

www.dudmuurmand.dk
www.tribaldance.dk
www.facebook.com/dud.muurmand

Escaped Noise

Escaped Noise consists of a number of people from Umeå who create music located somewhere on the scale of synthesizer pop – EBM – Electro Industrial – Industrial / Power Noise. Many of the instruments they use are also created by the band members themselves, so expect to hear some new sounds!

Escaped Noise består av några Umeåbor som skapar musik som ligger någonstans på skalan Syntpop – EBM – Electro Industrial – Industrial/Power Noise. Många av instrumenten som de använder är dessutom framtagna av bandmedlemmarna själva, så räkna med att höra en del nya ljud!