Kategoriarkiv: Program 2018 – 2

Here are the acts currently booked for Uma Obscura Autumn 2018.

Seraphine

Seraphine is known as a very charismatic dancer. Her empathy, radiance and graceful style is magical to behold. She is fascinated by the body’s movement ability and has full control in different styles. Dancing has been closest to her heart and the Indian dances are her specialty. Tribal Fusion, with its strong flow and varying combinations of movement, gives her an outlet for her expressions. During this performance she will explore her relationship to dance and shibari. A new bound story is brought to life in between the ropes.
_______________
Seraphine är känd som en mycket karismatisk dansare. Hennes empati, utstrålning och graciösa stil är magiskt att se på scenen. Hon är fascinerad av kroppens rörelseförmåga och har full kontroll i olika stilar. Dans har varit närmast hennes hjärta och de indiska danserna är hennes specialitet. Tribal Fusion med sitt starka flöde och varierande kombinationer ger henne ett utlopp för sin kreativitet och sina varierande uttryck. Den här gången kommer hon att visa sin relation till dans och shibari. En ny bunden berättelse skapas mellan repen.

The Magnettes

This pop-trio was founded in Pajala, Sweden and has crafted their own blend of electro-pop and riot grrrl punk.

In 2015 they performed at SXSW in Austin, TX and signed with label Digsin/Universal, where their debut album ”Ugly Youth” was released in 2017. Their single ”Young & Wild” premiered on prime time TV and became the 10 most played Swedish song on Swedish radio. The Magnettes have been praised by sites and tastemakers like Earmilk, Perez Hilton, Popcrush and Elle Sweden and so far toured in over 10 countries.

In 2018 they release new material, play Eurosonic Noorderslag in Holland, Tallin Music Week and tour Europe and make their second appearance at SXSW.

Now we have the honour of bringing the very best of Pajala to Uma Obscura!

Från Pajala kommer denna trio som blandar electropop och riot grrl punk och levererar massor av energi såväl på platta som live.

De har spelat runtom i världen, exempelvis på SXSW i Austin och är kontrakterade på Digsin/Universal. Deras album ”Ugly Youth” släpptes 2017 och singeln ”Young & Wild” blev den då 10:e mest spelade låten på svensk radio. The Magnettes har prisats av många trendsättare och har turnérat i över 10 länder.

Under 2018 har de släppt nytt material och spelat på festivaler såsom Tallin Music Week och Eurosonic Noorderslag i Holland.

Nu kommer Pajalas stoltheter till Uma Obscura!

Presenteras av Liquid Sky i samarbete med Kontaktnätet och med stöd från Kulturrådet.

Pauline Massimo

Pauline Massimo is an artist from Brazil, based in Barcelona, who works with contemporary Shibari and modern uses of ropes, creating shapes with the body, involving the mind and body linked together and how they can push different barriers and challange itself.

The rope is used as a tool to express and communicate complex human feelings and emotions mixed together with dance, movement study, a whole experience, while creating and destroying the art piece on stage.
_______________________________________

Pauline Massimo är en performanceartist som arbetar med modern Shibari där hon använder rep och kropp för att skapa former som länkar kropp och sinne och tänjer gränserna för vad som är möjligt att göra.

Repet är ett redskap som utrrycker och kommunicerar komplexa känslor och uttryck tillsammans med dans och rörelse, en helhetsupplevelse där vi skådar skapande och förstörelse av det levande konstverket på scenen.

Kai Reichwaldt

foto: Petter Senften

Even though he’s been moving in goth circles for most of his life, artist Kai Reichwaldt still prefers grey to black, rags before lace, and a little bit of dust and rust really only makes everything better. This time he is contributing to Uma Obscura with an installation on the Tonsalen-stage.

Även efter att ha rört sig i gothkretsar under det mesta av sitt liv, föredrar Kai Reichwaldt det grå framför det svarta, trasor framför spets, och lite damm och rost gör egentligen allting bättre. Denna gång medverkar han i Uma Obscura-festivalen med installationen på Tonsalens scen.

Agent Side Grinder

Agent Side Grinder has a reputation of being a powerful and mighty live band. They have done seven European tours and played festivals such as M’era Luna Festival, Wave-Gotik Treffen. Their third album “Hardware” won the Manifest-award (Swedish indie-grammy) for best synth album in 2013. In 2015 they released their magnum opus “Alkimia”, a dramatic and melodic album that exceeded the success of ”Hardware” (another Manifest win) and cemented Agent Side Grinder’s position as one of Europe’s leading synth-wave bands.
______________________________

Agent Side Grinder är kända för att vara ett starkt liveband. De har gjort flertalet Europaturnéer och spelat på festivaler såsom M’era Luna och WGT. Deras tredje album fick Manifestpriset för bästa synthalbum 2013 och deras dramatiska och melodiska album ”Alkimia” som de släppte 2015 blev en ännu större framgång. I dag räknas de till gräddan av Europeiska synth-wave artister. Nu kommer de för första gången till Uma Obscura.

Seminar: Release your own music!


with Torny Gottberg (Progress Productions)

How does it work to release your own music in the music industry of today? How does digital distribution work? How do you run your own business?

Uma Obscura, Kulturens  and SUB present a lecture/seminar with Torny Gottberg, who has been working with electronic music since 1997. He has been working with artists lite Front 242 and VNV Nation during his years at Energy Rekords. He has been part of organizing the huge Virtual X-Mas event. In 2004 he founded his own label, Progress Productions, today the leading independent record label in the Nordic countries when it comes to electro and alternativ music, with a lineup of about 25 artists (Kite, Spark! Agent Side Grinder, Cryo and more).

So what does it take to run your own label, release your own music? Tips and tricks and room for questions.

Length: 60 min
Language: Swedish

When: Saturday, October 13
Time: 15.00
Venue: Umeå Folkets Hus
Free admittance.

More about Torny Gottberg:
Svenska Energy Rekords & Publishing 1997-2004, head of a&r/promotion
Border Music Distribution 2004-2014, domestic label manager/head of digital distribution
Phonofile Digital Distribution 2014-2018, label manager/country manager
Progress Productions 2004- , head of label

________________________________________

SEMINARIUM
Att ge ut sin egen musik!
med Torny Gottberg (Progress Productions).

Hur går det till att ge ut sin egen musik i dagens snåriga musikbransch? Hur funkar digital distribution? Hur driver man sitt eget bolag?

Tillsammans med Kulturens Bildningsverksamhet och SUB bjuder Uma Obscura in till föreläsning och dialog med föreläsaren Torny Gottberg.

Sedan 1997 har Torny mer eller mindre ätit, sovt och levt elektronisk alternativ musik. Igenom sina år på Energy Rekords där han jobbade med artister som Front 242, Welle:Erdball, VNV Nation, In Strict Confidence för att nämna några. Torny har också varit delaktig som arrangör av det klassiska och anrika Virtual X-Mas. 2004 startade han sitt egna skivbolag – Progress Productions – som idag är Nordens största skivbolag för alternativ synth/electro/ebm/synthpop med ca: 25 artister (te x. Kite, Henric de la Cour, Cryo, Agent Side Grinder, Spark!, Wulfband med flera).

Så vad krävs egentligen för att driva ett eget skivbolag. Hur startar man. Vad måste man tänka på. Det är frågor som ni kanske kan få svar på här.

Längd 1 timme inkl frågor.

När: Lördag 13 oktober kl 15.00
Plats: Umeå Folkets Hus, lokal anges i entrén.
Fri entré!
Föranmälan rekommenderas om ni vill ha garanterad plats.

Workshop: Silent Movie – Theatrical WS with Ida & Maxx

Silent Movie – Open level
Theatrical workshop with Ida & Maxx

In the pioneering days of the silver screen an actor’s performance had a lot in common with a dancer’s performance. When the great dancer Vaslav Nijinsky visited Charlie Chaplin on a film set in 1916, he stated: ”Your comedy is balletique. You are a dancer.”

Almost wordless yet always interpreting music, silent movies created audiovisual narratives and iconic, multi-dimensional characters that still evoke strong feelings. Which methods may we borrow in order to inspire our very own creative process? How do we benefit from the fact that, like most of the movie pioneers, we are dramaturge, director and make-up artist at the same time? How can we transfer early cinematographic techniques to the stage? How do we create context without spoken word or even intertitles? Come to the monochrome metropolis and find out!

Saturday October 13
10.00-11.30
Venue: Miklagård, Umeå Folkets Hus
Price: 200 SEK

[upcoming-events parent_id=”3052,3056″ meta=”date,price” columns=”date,title,price”]
___________________________

Stumfilm – Öppen nivå
Teatralisk workshop med Ida & Maxx

Under den banbrytande stumfilmstiden hade en skådespelares prestation mycket gemensamt med dansarens prestanda. När den stora dansaren Vaslav Nijinsky besökte Charlie Chaplin på en filmuppsättning 1916, sa han: ”Din komedi är som en balett. Du är en dansare.”
Med nästan ordlös tolkning av musik, skapade stumfilmen audiovisuella berättelser och ikoniska, multidimensionella karaktärer som fortfarande framkallar starka känslor. Vilka metoder kan vi låna för att inspirera vår egen kreativa process? Hur drar vi nytta av att vi, liksom de flesta av filmpionjärerna, är dramaturg, regissör och make-up artist samtidigt? Hur kan vi överföra de tidiga filmtekniker till scenen? Hur skapar vi kontext utan talat ord eller mellantexter? Kom till den monokroma metropolen och ta reda på det!

Lördag 13 oktober
10.00-11.30
Plats: Miklagård, Umeå Folkets Hus
Pris: 200 kr
(Båda WS med Ida & Maxx kan köpas till rabatt: 300 kr)

Workshop: Monster Party! Theatrical WS with Ida & Maxx


Monster Party – Open level

Theatrical workshop with Ida & Maxx

At all times people have been spellbound by monsters. The reactions they evoke range from fear and disgust to maternal feelings. Inspired by various representatives of the genus monstrum dramaticum, we clatter, rage and slither all over the stage! Let’s make The Army of Darkness look like kindergarten! Diabolical allusions, werewolf-like courage, succubish extravagance and the conscious use of mimic art, gestures and posture make a monstrous impression. Fresh underpanties for the audience, please! We create Penny Dreadful – The Dancical!

Saturday October 13
11.45-13.15
Venue: Miklagård, Umeå Folkets Hus
Price: 200 SEK

[upcoming-events parent_id=”3054″ meta=”date,price” columns=”date,title,price”]

[upcoming-events parent_id=”3056″ meta=”date,price” columns=”date,title,price”]

Monster party – Öppen nivå
Teatralisk workshop med Ida & Maxx
I alla tider har människor trollbundits av monster. De reaktioner de framkallar sträcker sig från rädsla och avsky till moderskänslor. Inspirerad av olika representanter för släktet Monstrum dramaticum, rasslar, rasar och hasar vi över scenen! Låt mörkrets armé se ut som ett dagis! Djävulska anspelningar, varulvsliknande mod, succubus extravagans, låt konsten av mimik, gester och hållning gör ett monstruöstintryck. Rena trosor för publiken, tack! Vi skapar Penny Dreadful – The Dancical!

Lördag 13 oktober
11.45-13.15
Plats: Miklagård, Umeå Folkets Hus
Pris: 200 kr
(Båda WS med Ida & Maxx kan köpas till paketpriset av 300 kr)

Workshop: Learn how to waltz


Blood Moon Waltz – Open level

Dance workshop with Ida & Maxx

If you ask a vampire to dance, you’d better know the right steps. Prepare yourself for the Blood Ball, learn how to waltz. For beginners and for those of you who want to refresh your skills before the ball.

The song ”Unfamiliar Kind” by composer Robin Lilja will be played during the Blood Ball night – and then it is time to waltz.

You can listen to the song ”Unfamiliar Kind” here:

Saturday October 13
Time: 18.15-19.00
Venue: Miklagård, Umeå Folkets Hus
Price: FREE admittance!
(First come first served basis)

Blodmånevals
Workshop med Ida & Maxx
Om du bjuder upp en vampyr till dans är det bäst att du kan stegen !
Förbered dig för Blood Ball-kvällen på Uma Obscura och lär dig grunderna i vals. För nybörjare och dig som vill fräscha upp minnet.

Valsen ”Unfamiliar Kind”, av kompositören Robin Lilja, kommer spelas under Blood Ball-kvällen och då bjuder vi upp alla artister och besökare till gemensam vals!

Lördag 13 oktober
Tid: 18.15-19.00
Plats: Miklagård, Umeå Folkets Hus
Pris: Ingen kostnad! Vi tar in så många som vi rymmer.

DJ Briseis

Born in the deepest winter, in the frozen north, in a millenium long since past, DJ Briseis has been a part of these gatherings since the very beginning. At times taking the reins, at times fading into the background, but never far away. Back from torpor (or possibly a longer sojourn in the potato field) and with music ranging from the sanguine to the melancholic, the delectable to the
ghoulish, she hopes to soothe the most choleric of minds, yet tempt even the phlegmatics to move.

Född under djupet av vintern i den frusna norden, under ett årtusende som sedan länge är förbi, har DJ Briseis varit en del av dessa sammankomster sedan begynnelsen. Tidvis ledande, tidvis i bakgrunden, men aldrig långt borta. Tillbaka från torpor (alternativt en längre vistelse i potatislandet) och med musik i spannet från det sangvinska till det melankoliska, det ljuvliga till det makabra, hoppas hon lugna de mest koleriska sinnena, men ändå locka även flegmatikerna till rörelse.

Charlie


In the early 2010s Charlie started to host his own houseparties and since then he has been playing at parties and events all over Sweden, from Malmö in the south to Umeå in the north. He has been organizing one-off parties, Open airs and other things related to electronic dance music. A year ago he joined up with local Umeå collective Liquid Sky and since then he’s become a staple name on the lineups around Umeå.

Det senaste decenniet har Charlie spelat och arrangerat fester över hela Sverige, från Malmö i söder till Umeå i norr. Oavsett om det är en open air i skogen eller en rökfylld källare så har Charlie sett till att ingen står stilla. För ett år sedan anslöt han sig till det lokala kollektivet Liquid Sky och har sen dess varit ett givet namn på affischerna runt om i Umeå.

Axel EG Andersson

Axel EG Andersson is a freelance cartoonist and illustrator from the Rödå area in Västerbotten. He typically works with large formats, digitally and traditionally, featuring fantasy and animal motifs.

Axel EG Andersson är en frilansande tecknare och illustratör från Rödåbygden i Västerbotten. Han arbetar typiskt med stora format med fantasi- och djurmotiv; digitalt och traditionellt.

axelegandersson.tumblr.com

Dpoint

Peter Andersson and Robert Widell, Dpoint, dig deeper into the darkness which have influenced their music over the last releases. The music is inspired by Nitzer Ebb and Front 242, but of course also by Depeche Mode, and the result is a form of dystopic EBM-synthpop.

For the gig at Uma Obscura, Dark Sky, high BPM:s and hard beats mixed with a touch of psychadelia is to be expected. Bring out your darkest clothes from the wardrobes and make sure your boots are tied all the way up!

Peter Andersson och Robert Widell i Dpoint gräver sig djupare ner i det mörker som präglat deras musik de senaste albumen. Musiken inspireras såväl av Nitzer Ebb och Front 242, men så klart även av Depeche Mode, och sammantaget blir det hela en sorts dystopisk EBM-synthpop.

Till spelningen på Uma Obscura, Dark Sky utlovas högt tempo och hårda beats blandat med en touch av psykadelia. Ta fram det mörkaste ni har i garderoben och knyt kängorna ordentligt helt enkelt!

Liquid Love


EBB – the flow of bodies smashed together, reenactment a particle and its dream. Waves of noise surfed as make loving dance floor oddkin. FLOW – the liquid succession of synthetic soundscapes, juked together in full gabber, wanting to come alive.

Liquid Love kränger takten fram och tillbaka, drar den ur led tills nya varelser för rum för blivande. Ljudet flyter över dansgolvet, fångar in med mellanrum. Hastigheten omdirigerar sin acceleration först när den slutar märkas, en totalitet odelbar i sin multiplicity.

Blood Ball

Put on your best dress and sharpen your claws, it’s time for a Blood Ball. On October 13 we give you a night with monsters, DJs, live music, dance performances and waltz!

Come as you are.

LIVE MUSIC:
Henric de la Cour
Red Cell

MUSIC:
DJ Briseis
(Classical, Goth, Electro and more…)

DANCE PERFORMANCES:
(more to come)

BLOOD WALTZ
During the event there will be a part where we invite the audience to take part in a dance performance. We will dance waltz to a specially composed version of the song ”Unfamiliar Kind”, which is a song composed by Robin Lilja for the RTSI initiative, here presented in a brand new version!

For all of you who don’t know how to dance waltz or simply want to rehearse a bit there will be an open workshop at the festival earlier the same day. More info on this will follow soon.

Voici

To what sense does the art of the word belong? A word, after all, can be viewed, heard and felt alike. It is this versatility that is celebrated in the poetry exhibit Voici!

Voici is proud to also host the exhibit by the RTSI initiative, where young subcultural experience is expressed through poetry.

Parts of Voici may portray sensitive themes.
__________________________
Till vilket sinne hör ordets konst? Ett ord kan ju både ses, höras och kännas. Det är denna mångsidighet som hyllas i poesiutställningen Voici!

Voici är stolta över att även husera RTSI-initiativets utställning, där ung subkulturell erfarenhet uttrycks genom poesi.

Delar av Voici kan beröra känsliga ämnen.

 

RTSI at Uma Obscura

The RTSI initiative (Right To Subcultural Identity) is a united effort to work against the discrimination of alternative subcultures, through fostering knowledge and awareness about the situation for subcultures and actively working against prejudice, discrimination, intolerance and hate crime.

RTSI presents a poetry exhibit at Uma Obscura, based on selected works from “Våra Berättelser” (transl. “Our Stories”), a book collecting experiences and expressions from young people with a subcultural identity.
________________________________

RTSI är ett samlat initiativ som arbetar mot diskriminering av alternativa subkulturer i samhället. RTSI arbetar för att öka kunskap och medvetenhet om subkulturernas situationer i samhället och för att motverka fördomar, diskriminering, intolerans och hatbrott.

RTSI presenterar en poesiutställning på Uma Obscura, baserad på utvalda verk från ”Våra Berättelser” , en bok som samlar erfarenheter och uttryck från unga människor med subkulturell identitet.

Octolab

Arielle Andersson and Fredrik Lundvall Kindsäter are Octolab. The Swedish duo that create elegant Electronic Music where light and darkness meet. Their songs cover the range from syntpop to dark Electro. This time Emelie Andersson enter the stage with Octolab. She is known from the Octolab musicvideo saga.

Arielle Andersson och Fredrik Lundvall Kindsäter är Octolab. Den svenska duon skapar elegant och vacker syntmusik där ljus möter mörker. Låtarna sträcker sig ifrån ren syntpop till dark Electro. Live på scen denna gång är Emelié Andersson som känns igen ifrån Octolabs musikvideo saga.

https://www.facebook.com/octolab.brilliantsound/

Emelie Andersson

Dark Sky

After a summer with open air and sunshine we are now being engulfed by the compact darkness of the northern winter season approaching… We are following the seasons and embracing our dark side.

Liquid Sky in collaboration with Uma Obscura proudly presents Dark Sky. We want to give you what you have been begging for this time of the year at our events: Dark and hard Techno, Electro  and Bass music. So regardless if you are a Berghain newbie, a hardcore Liquid Sky follower or an O.G. eighties clubber with an eyeliner to kill for, can we promise you a great a sweaty night.

Please note: Since we want to have enough space for people to be able to really let loose on the dancefloor, we will be having a limited amount of tickets! We highly recomend that you buy your ticket a.s.a.p. to be sure that you will get in. And bring Comfortable shoes.

And just as on any Liquid Sky event does Dark SKy have a Zero tolerance against sexism, rasism, homo/trans-fobi, alterophobia and shitty attittudes in general. Tell the guards or us if for some reason there is someone at the event that is acting threating against you.

Dark Sky is held Friday October 12 as a part of the Uma Obscura Festival.

DJs:
Jätten
Aeoi
Liquid Love
Charlie

Live bands during the evening (from 20.00):
The Magnettes
Octolab
Dpoint
Escaped Noise
_________________________________

Efter en sommar med rekordmycket solsken och skogsfester så slukas Norrland nu av vintermörkret. Vi följer årstiderna och bejakar den mörka sidan…

Liquid Sky i samarbete med Uma Obscura presenterar Dark Sky. Där vi vill ge er det som ni bönat och bett om att få  på fester den här tiden på året på våra fester. Mörk och hård Techno, Electro och Basmusik kombinerat med en fet strobb och en kompakt vägg av rök! Så oavsett om du är en nyligen techno-frälst Berghain turist, en Liquid Sky-stammis eller en övervintrad syntare med en skarp eyeliner så kan vi lova dig en härlig och svettig kväll.

OBS: För att det ska finnas plats att verkligen släppa loss på dansgolvet så har vi begränsat antalet biljetter, så förköp din biljett redan nu så att du är säker på att du kommer in och ta med dig dansvänliga skor.

Precis som på Liquid Sky har vi som arrar Dark Sky nolltolerans mot sexism, rasism, homo/trans-fobi, alterofobi och trakasserier överlag. Säg till oss eller vakter om någon mot förmodan beter sig hotfullt eller kränkande emot dig.

Dark Sky går av stapeln fredag 12 oktober som en del av Uma Obscura-festivalen.

DJs
Jätten
Aeoi
Charlie
Liquid Love

Liveband under kvällen (start 20.00):
The Magnettes
Octolab
Dpoint
Escaped Noise

Kompiskortet
Liquid Sky är anslutna till Kompiskortet! Det innebär att du med Kompiskort går två personer till priset av en på alla Liquid Skys arrangemang. På facebookeventen inför arrangemangen skriver Liquid Sky ut hur lokalerna ser ut och vem du kan ringa om du har frågor. För mer information om tillgänglighetsanpassning på Dark Sky, kontakta Liquid Sky på: 070 635 78 05 (Erik E)
mail:  xbase0(a)gmail.com
eller skicka ett meddelande på facebook
www.facebook.com/LSKY303
mer info:  www.umea.se/kompiskortet

Aeoi


Aeoi works fervently with the combination of the world’s rhythms, bass and soundscapes. Rhythms and tones that glimpse darkness but dance, dystopia but also longing for paradise, automated but organic futuristic scenarios. In his set, aeoi blends self-produced works with club music that flirts with genres like reggaeton, grime, dance hall and vouging.

Aeoi jobbar febrilt med kombinerandet av världens olika rytmik, basgångar och ljudlandskap. Rytmer och toner som skvallrar om mörka men dansanta, dystopiska men längtande efter paradiset, automatiserade men organiska framtidsscenarion. I sina set blandar aeoi egenproducerad verk med klubbmusik som flörtar med genrer som reggaeton, grime, dancehall och vouging.