Kategoriarkiv: Program April 2018

These are all acts and happenings during this year’s Uma Obscura that are officially released so far.

Check back for updates. Stay tuned.

krAaFusion & marlen sunna

VÅRBLOT
In the summer of 2014 in the forests of Uppland Sweden, Madeleine Holmlund and Marlen Sunna met at a SU EN Butoh Company Summer Camp. Friendship arose and ideas about working together as dancer and musician became the origin of the collaboration now presented at Dance Obscura 2018:

VÅRBLOT – a bassist and a dancer on a stage in a dance act where the soundscape is the wing of the bass pulse that gives life to movement.

krAaFusion is the new artistic project from Madeleine Holmlund  that is under development. It was born in a desire, based on her dance background in Oriental dance, different styles in Tribal fusion bellydance and ATS, to express motion and create dance in her own way. krAa is her artistic inspiration and freedom.

Madeleine is originally from Umeå but has now settled in Uppland since 2017. She was one of the creators of the dance group Morganas döttrar  and was a member of the dance groups Midnattssol and Misty Moon until 2017.

As a member of the Cultural Association Kretsen in Umeå, Madeleine has been part of the development and has been the artistic director of the dance program ”Dance Obscura” at the Uma Obscura-festival and its predecessor ”Dance in the shadows” at Sunset Park Festival.

 

marlen sunna has a past as a bassist in Bazooka! from Gothenburg. The band gained great success during the 90’s. Bazooka! was most famous for its energy-filled gigs and was one of the most hardcore, powerful Swedish ”all-girl” bands.

Marlen Sunna has also worked as a stage technician and has a 30-year career as a bassist. She has participated in workshops in SU EN Butoh Method at Haglund School and during that time participated in the dance performance projects Body garden and Voracious, choreographed by SU EN, 2015, 2016. Today she plays bass in two bands, including Loudmouth from Falun.

The bass i crucial in Marlens creative compositions, the rhythm and pulse is the heart of the music. When she plays the bass, she always plays till her fingers bleed. Marlen works hard to place herself  in the music world. It is a very important issue for Marlen. ”I can not stop playing, though I might want to sometimes.  I have to continue for the sake of all of us female musicians out there,” she says.

__________________________________________________
VÅRBLOT

Sommaren 2014 i Upplands skogar träffades Madeleine Holmlund och Marlen Sunna på SU EN Butoh Company’s Summer Camp. Vänskap uppstod och idéer om att skapa tillsammans som dansare och musiker blev upprinnelsen till samarbetet som nu presenteras på Dance Obscura 2018: VÅRBLOT- basist och dansare på scen i en särpräglad dansakt där ljudlandskapet blir kulissen till baspulsen som ger rörelsen liv.

krAa fusion är Madeleine Holmlunds nystartade konstnärliga plattform som är under utveckling. Detta föddes i en längtan att utifrån Madeleines dansbakgrund inom orientalisk dans, olika stilar i tribal fusion bellydance och ATS få uttycka rörelse och skapa dans på sitt vis. krAa är hennes konstnärliga inspiration och frihet.
Madeleine är ursprungligen från Umeå, nu bosatt i Uppland sedan 2017. Hon var en av skaparna av dansgruppen Morganas döttrar och var medlem i dansgrupperna Midnattssol och Misty Moon fram till 2017.

Under de tre senaste åren har Madeleine även deltagit i workshops i SU EN Butoh Method på Haglund skola och under den tiden även deltagit i dansföreställningsprojektet Voracious koreograferat av SU EN 2015, 2016 och 2017,

Som medlem i kulturföreningen Kretsen i Umeå har Madeleine varit en del av utvecklandet och konstnärlig ledare för dansscenen på Uma Obscura – Dance Obscura och dess föregångare Sunset park festival – Dans i gränslandet.

marlen sunna har ett förflutet som basist i det Göteborgsbaserade bandet Bazooka! Bandet rönte stora framgångar under 90-talet. Bazooka! var mest kända för sina energifyllda spelningar och var ett av de mest hårda, kraftfulla, svenska ”all-girl”-banden.

Marlen har även arbetat som scentekniker och har en 30-årig karriär som basist. Hon har deltagit i workshops i SU EN Butoh Method på Haglund skola och under den tiden även deltagit i dansföreställnings- projekten Body garden och Voracious, koreograferat av SU EN, 2015, 2016. Idag spelar hon bas i två band bland annat Loudmouth från Falun.

Basen är alltid det centrala i Marlens musikskapande. Rytmen och pulsen är hjärtat i musiken. Hon spelar alltid så att fingrarna blöder.
Marlen jobbar hårt med att ta mer plats i musikvärlden. Det är en mycket viktig fråga för Marlen. ” jag kan inte sluta spela fastän jag kanske skulle vilja för jag måste fortsätta för alla oss kvinnliga musiker därute” säger hon.

DJ Adora BatBrat


Adora BatBrat is one of the most famous Swedish goths, her page being followed by hundreds of thousands of people worldwide. She has been a guest at Uma Obscura before, with her band Asperger Synthdrome and her fashion clothing line.

This year Adora returns and will be serving you music for the dancefloors as DJ. She promise to bring a lot of electronic music, from synth pop to EBM along with goth tunes.

_______________________________________________

Adora Batbrat är en av Sveriges goth-ikoner och hennes sidor på sociala media följs av hundratusentals. Hon har tidigare gästat Uma Obscura, då med sitt band Asperger Synthdrome samt ett år med sin modekollektion.

I år återvänder hon till de nordliga breddgraderna och kommer servera musik i DJ-båset. Det utlovas synth i massor från synthpop till EBM, samt en smula goth.

www.facebook.com/adorabatbrat.official/

UPDC

Unpretty Dance Crew (UPDC) is a K-pop cover dance group from Umeå, founded in 2014 by a group of friends with a common passion for Korean music and dancing. UPDC aims to introduce the ever-growing Korean pop music to Sweden and the western world through performance, workshops and dance covers on Youtube.

UPDC has previously performed at Kulturens natt in Vaasa and have participated twice in the international competition Kpop World Festival, where they in 2017 won the Swedish preliminaries.

As part of the Korean Wave program UPDC will hold a performance where they are, with diverse music from their genre, hoping to spark an interest for Kpop in the audience.

UPDC will also be holding a dance workshop during Sunday and possibly other small activities during the weekend.

UPDC is part of the program Korean Wave at Uma Obscura

https://www.youtube.com/watch?v=0uQeM67mEJ4

_______________________________________

Unpretty Dance Crew (UPDC) är en Kpop-coverdansgrupp från Umeå som grundades 2014 av en grupp vänner med en gemensam passion för koreansk popmusik och dans. Genom framträdanden, workshops och danscovers på Youtube har de som mål att sprida den växande koreanska pop-musiken till Sverige och västvärlden.

UPDC har tidigare framträtt på bland annat Kulturens natt i Vasa och har två år medverkat i den internationella tävlingen Kpop World Festival, där de 2017 vann den svenska deltävlingen.

Som del av programmet Korean Wave kommer UPDC göra ett framträdande där de hoppas att med varierad musik inom sin genre väcka intresse för Kpop hos publiken.

UPDC kommer även att hålla i en dansworkshop under söndagen.

UPDC är en del av programmet Korean Wave på Uma Obscura.

Presenteras i samarbete med Föreningen SNÖ, Kulturens och med stöd till Föreningen SNÖ från Region Västerbotten.

www.facebook.com/unprettydancecrew
www.facebook.com/Foreningensno

Mechatronic

Mechatronic is a synthpop duo from Uppsala, Sweden, with the members Wilhelm Äretun (programing and vocals) and Emma Hortlund (keyboard and lyrics). The album Dreams was released 2013 and was after just one year followed by the album Dystopia.

After a few years with gigs, compilation tracks and studio time, Mechatronic is back with the new album Still Life (release February 2018). The electronic synthpop sound of Still Life combines hard beats with catchy melodies in energetic and danceable tracks perfect for a live audience.

Mechatronic have done gigs both in and outside of Sweden, but Uma Obscura will be their first performance north of Uppsala in Sweden.

_________________________________

Mechatronic är ett synthpopband från Uppsala som består av Wilhelm Äretun (programmering och sång) och Emma Hortlund (Keyboard och texter). Albumet Dreams släpptes 2013 och följdes bara ett år senare upp av albumet Dystopia.

Efter några år med spelningar, medverkan på samlingsskivor och studiotid så är nu Mechatronic tillbaka med den nya skivan Still Life (release februari 2018). Det elektroniska synthpop soundet på Still Life kombinerar taktfasta tongångar med trallvänliga melodier i energifyllda och dansvänliga låtar perfekta för en livepublik.

Mechatronic har haft spelningar både i och utanför Sverige, men Uma Obscura kommer att bli deras första Sverige-spelning någonsin norr om Uppsala.

mechatronicmusic.wordpress.com

www.facebook.com/mechatronicmusic

MagaLacrima


MagaLacrima’s products are handmade unique pieces with a hint of
magic. The artist behind the trademark is Sanna Keltaniemi. She is a fashion designer, tattoo artist and a singer from Ilmajoki, Finland.

From MagaLacrima’s products you can find historical inspiration and undercultural vibes together with herbal witchcraft. Jewelleries with positive and grounding energy are mostly made with natural and recycled materials.  The artist respects the circle of life and animal bones in her products are mostly collected from Finnish forests and ancient sites. Some products are designed and handmade together with Rioghan Crafts.

MagaLacrima’s herbal products are based to old Finnish and Scandinavian folklore full of magic and healing powers of Moon, Sun and Mother nature. The woman behind the trademark is also a singer of the electro-acoustic darkwave band Chaos Research and performed at Uma Obscura in 2014.

___________________________________________
MagaLacrima bjuder på egenskapade och handgjorda produkter med en liten bit magi. Konstnären bakom märket är Sanna Keltaniemi från Ilmajoki i Finland. Hon är även modeskapare, tatuerare och sångerska i electro-akustiska darkwavebandet Chaos Research, som tidigare gästat Uma Obscura (2014).

Bland MagaLacrimas produkter finner du smycken av naturmaterial och återvunnet material, samt föremål som har inspiration från historien, med inslag av häxkonst. Hon respekterar naturens kretslopp och de flesta djurben som finns i hennes produkter är från finska skogar och historiska platser. Vissa av hennes produkter är också designade i samarbete med Rioghan Crafts.

Kai Reichwaldt

Kai Reichwaldt is working mostly with bone, horn and wood, as well as eroded or decaying materials – or works with such as motives in his paintings. This comes out of an always present fascination, but also fear of final destruction. His creations can hibernate for years before he picks up working with them, but nothing is given up on completely. That which lies in the past, or under layers of new paint always remains and has an influence on that which comes after. The grotesque, the ugly, the monstrous and that which simply is seen as wrong will always be a part of the world, and Kai wants to question why some things are considered beautiful and some never are. The journey has gotten to the point where it is not possible any longer for him to create to please enough eyes. End of fun.

Kai Reichwaldt skapar huvudsakligen i ben, horn och trä, samt ärgade eller nedbrutna material – eller arbetar med sådana som motiv i sina målningar. Detta grundar sig i en alltid närvarande fascination av, men även en rädsla för slutgiltig förstörelse. Hans verk kan vila flera år innan han plockar upp arbetet, men han ger inte upp något helt. Det som ligger i det förflutna, eller under lager av ny färg är alltid kvar och har en påverkan på det som kommer efter. Det groteska, fula, det monstruösa och det som helt enkelt anses vara fel kommer alltid vara en del av världen, och Kai vill ifrågasätta varför vissa ting anses vackra och andra aldrig anses vara det. Resan har kommit till en punkt där det inte längre går att skapa för att behaga tillräckligt många ögon. Slut på det roliga.

Emmalie Västman

“My greatest inspiration of all time is and will always be my grandmother. When I was a kid she told me stories about gnomes, trolls, fairies and other creatures who hid in the forest. These stories of course scared the living shit out of me but has become the common theme throughout my life.”

Emmalie´s interests for sculpting began 2017 when she got a package “Super Sculpey Clay”. Since then she given life to the creatures she heard about as a child, but also creating new species.

___________________________________________________

“Min största inspiration i livet är och kommer alltid att vara min mormor. När jag var liten så berättade hon historier om tomtar, troll, älvor och andra väsen som gömde sig i skogen. Detta skrämde självklart livet ur mig många gånger men har kommit till att bli en röd tråd i mitt liv.”

Emmalie´s intresse för skulptering började 2017 när hon fick ett paket “Super Sculpey Clay”. Sedan dess har hon gett liv åt de varelser som hon fick höra om som barn och även skapat egna nya varelser.

https://www.facebook.com/emmalieart/
https://www.instagram.com/emmaliev/

Fashion show: FireBirdFusion

Fashion show: FireBirdFusion
– unique creations for stage and every day magic 

Viveka Gren is the designer of FireBirdFusion. It was on a roof top terrace in Warsaw, with the sun setting behind worn buildings, that Viveka first came in contact with the dance that twenty years later has become a burning passion in her life.

She had won a scholarship to study Polish for a month during the summer. But instead of studying, a group of six young girls sneaked away in the evenings to learn belly dance. All of them  from different cultures, but with the Polish heritage in common. Two Americans, one Canadian, a Russian, a Swede (Viveka ) and the teacher, a pretty Bulgarian red headed girl with a soft yet fierce charisma that made them practice belly rolls for hours. She doesn’t remember their names, but  will never forget the passion and pure happiness they shared that month on the roof top terrace in Warsaw.

Years later Viveka  began dancing and create costumes for herself and her friends. Soon she discovered that she had a talent for colour, shape and movement in a garment, and could look at a person and interpret the  personality to let it shine through the pieces created. Within six months of opening an online store, It had clients all over the world. Viveka  was happily hooked!

The Birka Collection presented at Uma Obscura is a celebration to her Scandinavian roots, bringing a new flavor into tribal fusion belly dance costuming. This collection has been in Vivekas  mind from the very beginning of her design journey, but the process of collecting authentic pieces of Scandinavian handcrafted jewelry and hand woven fabrics has taken several years. The Birka Collection is made out of 95% upcycled materials.

All pieces she makes are one of a kind, and made as much as possible with vintage material. There are two reasons for that, the first is that she love the feeling of taking something old and give it new life. The creative process of figuring out how to make things fit together and see beyond the obvious, making it into something entirely different is one of her strongest motivations.

In this show, you will see a fur hat from the 1940’s turned into a bra, and curtains transformed into   pants. It is a great way to show respect to both our environment and the people whom originally made the objects, not letting it go to waste. The resources of the world are not limitless.

The second reason is a bit more unflattering, see, she is like a magpie gone wild. A bird on fire. She’ s in love with flea markets, vintage stores and thrift shops and sees treasures everywhere. She collects, plans new projects, get dizzy with inspiration.

FireBirdFusion is simply a way to share the passion and creativity to those who find the work and the aesthetic taste intriguing and beautiful.

____________________________________

Modevisning: FireBirdFusion
– unique creations for stage and every day magic

Skaparen bakom FireBirdFusion heter Viveka Gren. Det var på en takterrass i Warszawa, med solen som sakta sjönk bakom slitna huskroppar, som Viveka  först kom i kontakt med dansen som tjugo år senare har kommit att bli till en brinnande passion.

Hon var iväg på sitt första äventyr helt på egen hand, en månad i Polen för att studera polska med hundratals andra ungdomar. Istället för att ägna sina kvällar åt språkstudier slog hon sig samman med en grupp unga tjejer och tillsammans smög dom iväg för att dansa magdans. Dom var alla från olika kulturer, förenade av deras polska arv. Två amerikanskor, en kanadensiska, en ryska, en svenska (Viveka ), och deras lärare, en karismatisk bulgariska med eldröda lockar som fick dom att öva på magrullningar timme efter timme. Hon kommer inte längre ihåg deras namn, men hon kommer aldrig att glömma passionen och den rena lyckan som dom delade den där månaden på terrassen högt över Warszawas gator.

Många år senare återfann Viveka  dansen och började skapa dräkter åt sig själv och sina vänner. Det tog inte lång tid innan hon märkte att färg och form kom naturlig för henne, att hon kunde iaktta en person och skapa en dräkt som lät personligheten lysa igenom. Vivekas nyfikenhet över vad hon  skulle kunna åstadkomma var väckt och på försök öppnade hon  en nätbutik. Sex månader senare hade den  kunder över hela världen. Hon  var fast och njöt av varje sekund.

På Uma Obscura kommer Viveka att presentera sin nya kollektion Birka, inspirerad av hennes skandinaviska rötter och den kulturskatt som finns här. Idén till den här kollektionen, att använda de klassiska siluetterna från tribal fusion bellydance men ge dem en skandinavisk själ, har funnits med i hennes tankar från start. Processen att samla rätt material, allt ifrån lokala naturmaterial, vävda ylletyg till handgjorda smycken i koppar och tenn har dock tagit flera år.

Alla dräkter och accessoarer hon skapar är unika och görs med så stor mängd återvunnet material som möjligt. Det finns två orsaker, dels älskar hon utmaningen att ta något gammalt och ge det nytt liv. Dvs den kreativa processen att lista ut hur saker kan sättas ihop på nya sätt och se dem förvandlas är fascinerande.

Under modeshowen kommer vi bland att annat få se en gammal pälshatt från 1940-talet som har förvandlats till en bh och gardiner som nu är böljande byxor. Kollektionen  Birka består till 95 % av återvunnet material. Viveka tror starkt på att ta tillvara på det som redan finns och att på ett ansvarsfullt sätt återanvända de resurser som redan är i omlopp.

Den andra orsaken är något mindre smickrande, det finns en halvgalen skata inom henne. En brinnande fågel. Viveka älskar loppisar, ser skatter överallt. Hon samlar, inspireras, skapar. FireBirdFusion är helt enkelt ett sätt att dela passionen och kreativiteten med de som finner skapelserna spännande och vackra.

Dance Workshops with Morgana

Sunday April 29
Venue: Miklagård, Umeå Folkets hus, Umeå, Sweden

1. TEMPLE DANCE – medium level

10.00 -12.00

The temple dancer has always been a connection between the gods and the earth. In this workshop we will see hand gestures ( mudras), movements of traditional Chinese and Thai dances and pagan dances. The intention is to feel in harmony with the mysterious and elegant moves of dance in a mystic temple choreography

2. THE DARK WORLDS – medium level

A journey through dance to the darkest Norse worlds:

12.30 – 14.30

Nifelheim: The coldest region, where everything is solidified to frost and ice.
Jotunheim: A prison of giants
Svartalfheim: The dark lands.
Helheim: Home of the dishonorable dead.
Muspelheim. Land of fire
And if we can survive, we celebrate in Asgard!

Pricing:
Temple Dance 500 SEK
The Dark Worlds 500 SEK
Temple Dance + The Dark Worlds: 900 SEK

Select one of the following links to register and pay.
[featured-event id=”2103,2100,2105″ show_image=”0″ meta=”price,availability”]

Registration and payment: Registration of workshop spaces will be done on a first-come-first-served basis effective with payment only. Your space is fully confirmed with received payment. Registration is binding. Limited amount of participants

About Morgana
Morgana is an internationally-recognized Tribal Fusion and Dark Fusion dancer, choreographer, and instructor.

At the educational level, she has developed the MEW (Morgan East & West) format, a five-level dance program that combines the general basics of oriental dance, Tribal ATS and Tribal Fusion with her own repertoire of steps, and is complemented by professional specialization courses. This format is taught through regular classes in Madrid at Morgan East & West Dance and Performing Arts Center and in various European locations such Italy and the United Kingdom, as well as through thematic workshops around the world.

Morgana is also the founder of Excalibur Dance Company, a dance and stage-fighting company with almost 25 years of experience in Europe, and the organizer of the Spanish edition of the international alternative dance festival Gothla Spain.

You can also see Morgana perform at Uma Obscura on April 28.

_______________________________________________

Dansworkshops med Morgana

Söndag 29 april
Plats: Umeå Folkets Hus, Umeå
Lokal: Miklagård
Språk: engelska

kl 10.00-12.00
1. Tempel-dans – medel nivå

Tempeldansaren har varit sedd som kontakten mellan gudarna och jorden.  Vi kommer att gå igenom handrörelser (mudras), danssteg och rörelser från traditionell kinesisk och thailändsk dans och paganistiska danser. Med dessa rörelser och kommer vi att lära oss en koreografi fylld av tempelmystik.

kl 12.30-14.30
2. De mörka världarna – medel nivå.

Inspirerad av den norska mytolgin. Genom en resa i dans tar vi oss till Nifelheim, Jotunheim, Svartalfheim, Helheim och Muspelheim. Om vi överlever …firar vi i Asgård!

Priser:
Tempel-dans: 500 kr
De mörka världarna 500 kr
Båda workshops 900 kr

Välj vilka/vilka workshops du vill delta i genom att klicka på länkarna nedan.

[featured-event id=”2103,2100,2105″ show_image=”0″ meta=”price,availability”]

Anmälan och betalning: Ni betalar er workshop-anmälan i vårt biljettsystem ovan.Betalning av workshopavgift är lika med anmälan och gäller när betalning är mottagen.  Först till kvarn gäller och anmälan är bindande. Begränsat antal platser.

Om Morgana: 

Morgana är en internationellt erkänd dansare, koreograf och instruktör inom danstilarna tribalfusion och darkfusion.

Morgana har utvecklat  en dansutbildning, Morgan East and West format- MEW ,vilket är ett dansprogram med fem nivåer som kombinerar de allmänna grunderna i orientalisk dans,  ATS och tribal fusion kombinerat med hennes repertoar av fusion. Detta format lärs ut genom vanliga klasser i Madrid på Morgan East & West Dance and Performing Arts Center och på olika europeiska platser, t.ex. Italien och Storbritannien, samt genom tematiska workshops runt om i världen.

Morgana är även grundare av Excalibur Dance Company, en dans och scenfighting  kompanimed nästan 25 års erfarenhet i Europa och arrangerar Gothla Spain. Ni kan också se hennes framträdande lördag 28 april på Uma Obscura.

From a different perspective

At Kolbäcks Bridge

From a different perspective
Thomas Kieselbach

This photography project features Umeå and shows this beautiful city in the North of Sweden from a perspective that is usually not seen in everyday life.

The pictures show well-known places in town, but the model is dressed in latex design, which transforms the usual perception of the urban landscape. The pictures remind sometimes of a science fiction world and sometimes of a fairy tale.

The pictures also tell a story about latex. In popular culture, latex fashion has been used by various artists in, for example, the production of music videos, but latex is also known as a fetish, which for many people still is a topic that is difficult to talk about.

Perhaps the pictures of this project create an opportunity to talk about latex as a fetish without feeling uncomfortable. However, there is no need to think of fetishism when viewing these pictures. One can just enjoy them as examples of a way to view a city from a different perspective.

All work in this project was made by Thomas Kieselbach, who is an enthusiastic amateur photographer and, for instance, contributed to the documentation of various cultural events in Umeå, such as Kulturnatta.

_____________________________________________________
Ur ett annorlunda perspektiv
Thomas Kieselbach

Detta bildprojekt handlar om Umeå och visar denna vackra stad ur ett perspektiv som vanligen inte syns i vardagslivet.

På bilderna ser man kända platser på stan, men modellen är klädd i latexdesign, vilket transformerar den vanliga stadsbilden. Känslan i bilderna påminner ibland om en futuristisk värld och ibland om en saga.

Bilderna är också en berättelse om latex. Inom populärkulturen har latexmode används av olika artister vid t.ex. produktionen av musikvideor och i film, i kostymer för karaktärer men också i modevärlden, men latex är också känd som en fetisch, som många fortfarande har svårt att tala om.

Kanske kan bilderna i detta projekt skapa en möjlighet för att kunna tala om latex som en fetisch utan att det känns obekvämt. Men, man behöver inte alls tänka på fetischism när man tittar på bilderna utan det går alldeles utmärkt att se bilderna som ett exempel på att se en stad ur ett annorlunda perspektiv.

Allt arbete i detta projekt gjordes av Thomas Kieselbach som är entusiastisk fotograf, som även bland annat bidragit till dokumentationen av olika kulturella event i Umeå som t.ex. Kulturnatta.

www.facebook.com/photo.project.different.perspective

Hanna Rindeskog


Uses digital technology to create her art.
“Am a shy but a creative person.
This year you will see the most selfish exhibition ever!
Me, me, me and me.”
______________________________________________

Använder digital teknik till att skapa sin konst.
“Är en blyg men kreativ person
I år kommer du att se den mest egoistiska utställningen någonsin!
Jag, jag, jag och jag.”

Geson Rathnow

Geson Rathnow, a student of architecture with a background in welding.

”As an artist I work with most materials except wood. My favorite materials are stone, metal, ceramics, glass, fabric, yarn, photo and words. All materials have their own different properties and come with their owns sets of possibilities and limitations, and in my work I like to challenge them, and if possible, weave their various qualities into a unique tapestry.”

Geson Rathnow, svetsande arkitektstudent.
”Som konstnär arbetar jag med de flesta material utom trä, men mina favoriter är sten, metall, keramik, glas, tyg, garn, foto, och ord. Alla material är olika, med egna möjligheter och begränsningar, men jag vill också utmana dem och se om de kan låna egenskaper av varandra.”

Sandra Mattsson


Sandra Mattsson is a sculptor who is working with an unusual material: erasers. It all started when she found a razor blade and used it to carve a snowman out of an eraser. Since then she has explored different themes and experimented with techniques and media to create fun and suggestive art.
______________________________________________

Har ni någonsin hört talas om suddskulpturer tidigare? Inte? Det är inte så konstigt. Såvitt suddskulptören Sandra Mattsson känner till är hon ensam i Sverige att arbeta med detta medium och en Google-sökning på “suddskulptur” visar inte någon annan som håller på med det. Den första skulpturen var en snögubbe som täljs fram med hjälp av ett rakblad. Därefter har Sandra experimenterat med olika motiv inom mediet tillsammans med färger och ståltråd för att skapa roliga och tankeväckande skulpturer och installationer.

You Are Not Alone

Art Exhibition: You Are Not Alone

A skeleton is the innermost essence of a human. It is what remains when skin and flesh have wilted. Apart from a greater number of lesser deviances and a lesser number of greater deviances our skeletons are identical, a pure portrait of a human regardless of any other circumstances.

Sadly, humans do not treat each other as if we are derived from the same bones. The RTSI-initiative (Right To Subcultural Identity) has only just begun to shine a light on the discrimination against subcultural people. In the art exhibition You Are Not Alone, subcultural artists have created variations on a skeleton, drawn by Hanna Rindeskog, with inspiration from alternative fashion that they either wear or admire. One skeleton has thus become many. At Uma Obscura we are proud to provide these skeletons with a space in which they can assemble and tell each other: You Are Not Alone.

Participating artists: TBA

Art Exhibition You Are Not Alone is presented by the RTSI-initiative in cooperation with Konstföreningen Avgrunden.
____________________________________________________
Konstutställningen You Are Not Alone

Skelettet är människans innersta väsen, det som kvarstår när hud och kött tynar bort. Frånsett ett större antal smärre avvikelser och ett smärre antal större avvikelser är våra skelett identiska, en ren avbildning av en människa oavsett dess övriga förutsättningar.

Tyvärr behandlar inte människor varandra som om vi kom från samma benvävnad. RTSI-initiativet (Rätten Till Subkulturell Identitet) har börjat belysa frågan om diskrimineringen som sker mot de subkulturella. I konstutställningen You Are Not Alone har subkulturella konstnärer tolkat ett skelett, tecknat av Hanna Rindeskog, med inspiration från alternativa stilar som de beundrar eller själva har. Ett skelett har på så sätt blivit flera. På Uma Obscura är vi stolta över att ge dessa skelett ett rum för att samlas och säga varandra: Du är inte ensam.

Medverkande konstnärer: presenteras senare.

Konstutställningen You Are Not Alone presenteras av RTSI-initiativet i samarbete med Konstföreningen Avgrunden.

facebook.com/Konstföreningen-Avgrunden-340857983040587/
www.rtsi.se

Morgana


Morgana is an internationally recognized Tribal Fusion and Dark Fusion dancer, choreographer, and instructor.

Her work is very prolific and varied. It is highlighted by her choreographic compositions inspired by stories and characters from films and videogames, her collection of animal-inspired steps, which have resulted from her research on animal mimicry, and especially, her fusion of tribal dance with weapons and martial arts, in which Morgana is a worldwide pioneer. A dark aesthetic predominates in her work, addressed from multiple angles: from Chinese and Japanese culture to Science Fiction and the Victorian Era.

Morgana is also the founder of Excalibur Dance Company, a dance and stage-fighting company with almost 25 years of experience in Europe, and the organizer of the Spanish edition of the international alternative dance festival Gothla Spain.

__________________________________________________

Morgana är en internationellt erkänd dansare, koreograf och instruktör inom danstilarna tribalfusion och darkfusion.

Hennes arbete är mycket produktivt och mångfacetterat. Detta blir tydligt i hennes koreografiska kompositioner. där hon inspireras av berättelser och karaktärer från filmer och videospel, har utifrån studier av djur och deras rörelser skapat en samling djurinspirerade steg och framför allt i hennes fusion med inslag av urfolksdans, kampsport och vapen som props där har Morganavarit en världsomfattande pionjär. En mörk estetik dominerar hennes arbete, allt från kinesisk och japansk kultur till science fiction och viktoriansk tid.

Morgana är även grundare av Excalibur Dance Company, en dans och scenfighting företag med nästan 25 års erfarenhet i Europa och arrangerar den spanska utgåvan av den internationella alternativa dansfestival Gothla Spain.

Misty Moon

Find your inner unicorn!

Misty Moon is a dance group from Umeå ,Sweden. They are exploring different styles in tribal fusion belly dance and have been part of the Uma Obscura dance scene since its launch.

Their performances are inspired by nature, steampunk, gothic mysticism, vikings and the cabaret scene all wrapped up in dramatic expression in both dance, music and costumes. This year they challenge themselves by exploring imaginative unicorns, accompanying their dance with finger cymbals. The picture of the mythological romantic unicorn with magical abilities will be altered since the Misty Moon unicorns will go a little bit outside the frame and show their special personalities.

The performance is partly based on a choreography of Zoe Jakes, one of the major fusion dancers in the United States.

______________________________________________________________

Finn din inre enhörning!

Misty Moon är en Umeåbaserad dansgrupp som utforskar olika stilar inom tribal fusion bellydance och har varit en del av Uma Obscuras dansscen sedan start, liksom av dess föregångare Sunset Park Festival.

Deras uppträdanden har inspirerats av naturväsen, steampunk, gotisk mystik, vikingar, cabaret m.m. med fokus på dramatiskt uttryck i både dans, musik och kostym. I år utmanar dom sig själva genom att utforska den del av alternativkulturen som innefattar fantasifulla enhörningar och ackompanjerar dansen med fingercymbaler. Enhörningen är ett mytologiskt väsen med magiska förmågor och många romantiska övertoner men Misty Moons enhörningarna går lite utanför ramen och har sina speciella personligheter.

Föreställningen är delvis baserad på en koreografi av Zoe Jakes, en av de stora fusiondansöserna i USA.

Alternative Flea Market

There will be  an Alternative Flea Market at Uma Obscura this year, as part of the ”Black Market”.

Saturday April 28
Time: 12-17.
Venue: Umeå Folkets Hus
Free admittance.

If you want to sell/swap stuff: Limited amount of spaces. First come – first served basis. Mail to: kfblackbird@gmail.com
______________________________________
Under Uma Obscura kommer det i samband med vår årligt återkommande ”Black Market” att bli en alternativ loppis.

Lördag, 8 april klockan 12-17.
Plats: Umeå Folkets Hus
Fri entré

För er som vill sälja:
Det kommer finnas begränsat antal bord/platser. Först till kvarn som gäller. Ni står själva för klädställningar och motsvarande om ni har behov av det.

Frågor och intresseanmälan, maila till: kfblackbird@gmail.com
Arrangeras i samarbete med föreningen KF Blackbird.

Spark!

They released their first album back in 2007 and has since release a total of 5 albums. Electronic Body Music in Swedish, like you never heard it before. Insanity and humour collide but lands in serious topics and content. Machines meets rock ‘n roll vocals in a blend and you have Spark! (In swedish the word spark means “kick”, among other things). They have toured frequently and have become a very pouplar live act. Now, for the first time, they come to Umeå and Uma Obscura-festival.

De släppte sitt första album redan 2007 och har till dags dato släppt hela 5 plattor. Med en kombination Ziessow’s maskinpark och sång som andas skolad Rock Roll & vanvett plus en balans mellan humor och djupt allvar har Spark! blivit en populär aktör på den svenska elektroniska scenen. Live är Spark! en rutinerad energisk duo som turnerat flitigt inte bara i Sverige utan även utomlands. En EBM-osande karatespark på svenska!

www.facebook.com/sparksomfan

Entropy


Entropy – A bellydancer with a twist!
When Ellinor was a child she loved music and singing, preferably dance band music. About 20 years ago she discovered Sisters of Mercy and Covenant and she has never looked back. Ever since she discovered “the dark side” she has embraced it with a passion. Alternative music, vampire larping, BDSM, anything that tickled her fancy would be explored and enjoyed.

A decade ago she made a new life altering discovery. Tribal Bellydance. It was love at first sight!

The power and expressiveness of the style swept her off her feet and have since driven her to dance more and more. It was the beginning of a journey in new ways of expression and getting to know and use her body in new ways.

In her first decade as a Bellydancer she has learned from 42 different teachers and has performed in Scandinavia and Europe. She is now certified in Suheila Salimpour Format, Jamila Salimpour Format and American Tribal Style Bellydance. She is a scattered and chaotic mind that blossomed in creativity. She has become Entropy.

But most of all she’s on an adventure and so very excited to get the chance to come back to Uma Obscura a third time to share this adventure with all of you.

_________________________________________________________

När Ellinor var liten älskade hon musik och att sjunga, helst dansbandsmusik. För ungefär 20 år sedan upptäckte hon Sisters of Mercy och Covenant och hon har aldrig sett tillbaka sedan dess. Sedan hon upptäckte den “mörka sidan” så har hon omfamnat den med passion. Aternativ musik, vampyrlajv, BDSM, allt som väckte hennes nyfikenhet skulle utforskas och upplevas.

För ett decennium sedan gjorde hon en ny livsomvälvande upptäckt. Tribal Bellydance. Det var kärlek vid första ögonkastet! Kraften och uttrycksfullheten hos stilen fängslade henne och har gjort att hon bara dansat mer och mer. Det var början på en resa i att hitta nya sätt att uttrycka sig på och ett nytt sätt att lära känna sin kropp och hur hon kan använda den.

Under sitt första decennium som magdansös har hon gått kurser och workshops för 42 olika lärare och har uppträtt i Skandinavien och resten av Europa. Hon är numera certifierad i Suheila Salimpour Format, Jamila Salimpour Format och American Tribal Style Bellydance. Hon är ett splittrat och kaotiskt sinne som blommat ut i kreativitet. Hon har blivit Entropy.

Men mest av allt är hon på sitt livs äventyr och hon är så exalterad att få möjligheten att komma tillbaka till Uma Obscura en tredje gång för att få dela detta äventyr med alla er.

www.facebook.com/EntropyBellydance/
entropy.vpsite.se

Wayne Hussey


Wayne Hussey is perhaps most known for being the enigmatic front man of The Mission (UK), but also for having been part of The Sisters Of Mercy. Some may also recognise him from Dead or Alive. A long and excessive road has led Wayne to where he is today and one thing is certain about Wayne, he’s certainly a divisive character.

In 2018 Wayne will do a number of selected solo shows in his “The Aniversário Tour” to celebrate his 60th Birthday and one of these performances will take place at the Uma Obscura Festival, on April 28.

Wayne’s solo show is spontaneous and the set list is largely dictated by the involvement of the audience and will usually consist of new, intimate renditions of ’classic’ and lesser known Mission songs, a smorgasbord of entertaining cover versions, and brand new never before heard songs.

The concert with Wayne Hussey at Uma Obscura is presented in cooperation with RTSI.

Wayne Hussey är troligen mest känd som frontfiguren i legendariska The Mission, men många vet också att han varit del av The Sisters Of Mercy samt spelat med Dead or Alive. Wayne har en lång karriär bakom sig som lett honom dit han är i dag och mycket kan sägas om denne musiklegend, men mångsidig är han.

2018 ger sig Wayne ut på en turné runtom i världen i samband med att han också firar sin 60-årsdag där han spelar på ett antal väl utvalda platser. Ett av dessa framträdanden blir i Sverige och på Uma Obscura-festivalen, den 28 april!

Wayne kommer bjuda på ett soloframträdande och vanligtvis ingår både egna och klassiska Mission-låtar i repertoaren, men även covers och kanske helt nya låtar.

Konserten på Uma Obscura presenteras i samarbete med RTSI.

More about Wayne:
www.themissionuk.com